The crime of Warsaw Jews during I WW

We are inviting you on December 8th to a study seminar with Alicia Gontarek, Ph.d.

Wide 5c2a3c85 7c58 4b87 9b61 cfb6954da707

The study seminar with Alicja Gontarek, Ph.d. will be held in Polish.

8 grudnia zapraszamy na godz. 11 do Żydowskiego Instytutu Historycznego na Varsavianistyczne Seminarium Naukowe. Dr Alicja Gontarek, pracownik naukowy Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; stała współpracowniczka pisma „Kolbojnik. Biuletyn Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie” zajmująca się dziejami Żydów w Królestwie Polskim wygłosi referat pt. " Przestępczość Żydów warszawskich podczas pierwszej wojny światowej”.

Wystąpienie poświęcone będzie przestępczości warszawskiego półświatka oraz specyfice jego działalności w nadzwyczajnych warunkach bytowania, jakie stworzyła pierwsza wojna światowa. Czas wojenny doprowadził bowiem do znaczących zmian i przeobrażeń nie tylko w łonie środowiska miejskiego chrześcijan i Żydów, ale również środowisk przestępczych tworząc nowe okoliczności i warunki, których w okresie poprzednim — w zaborze rosyjskim — nie było. Jest to pierwsza próba przedstawienia zagadnienia przestępczości żydowskiej w ścisłym związku z uwarunkowaniami wojennymi. 

Wykład odbędzie się w siedzibie ŻIH przy ul. Tłomackie 3/5, sala w Błękitnym Wieżowcu. Wstęp wolny.


This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand