Z czego żyła Gmina?

10 listopada zapraszamy na godz. 11. na Varsavianistyczne seminarium naukowe.

Wide judaica1

Żydowskie Gminy Wyznaniowe, jako jednostki żydowskiego samorządu wyznaniowego w Polsce, były obciążone licznymi obowiązkami, nie tylko ściśle wyznaniowymi. Wiązano też z nimi bodaj jeszcze większe nadzieje na rozwiązanie znacznej części bolączek i realizację wielu aspiracji społecznych. Na spełnienie bodaj części tych oczekiwań potrzebne były niemałe środki finansowe.

Wykład będzie próbą zarysowania całości obrazu „kahalnej skarbowości”, niejako na marginesie przygotowywanej przez dr. hab. Rafała Żebrowskiego kolejnej książki z serii „Na bezdrożach modernizacji”, poświęconej podstawom działalności Żydowskiej Gminy Wyznaniowej w Warszawie w okresie międzywojennym. 

Seminarium poprowadzi dr Zofia Borzymińska z Żydowskiego Instytutu Historycznego.

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand