Życie po śmierci i koniec świata w wyobrażeniach Żydów polskich

29.10.2015, godz. 18:00

Wide zmartwychwstanie okolo 1000
Miniatura z około 1000 r. przedstawiająca żydowskie wyobrażenie zmartwychwstania

Zapraszamy na spotkanie z dr Pawłem Fijałkowskim w ramach Czwartków na Tłomackiem. 

Badania etnograficzne, prowadzone intensywnie od przełomu XIX i XX w., zaowocowały zgromadzeniem obszernego materiału ukazującego nam ludowe wyobrażenia wyznawców judaizmu na temat życia po śmierci, z którymi wiązały się blisko wizje końca obecnego świata. Wywodziły się one przede wszystkim z literatury religijnej, a jednocześnie nawiązywały często do wierzeń ludów, wśród których przez wieki funkcjonowała diaspora żydowska.

Wykład będzie opowieścią o wierzeniach odnoszących się do sądu nad duszami, nieba i piekła, przyjścia Mesjasza i odnowionego świata, kultywowanych do lat 30. XX w. przez żydowskich mieszkańców małych miast i przedmieść. Byli to w większości ludzie niezbyt zamożni lub wręcz biedni, posiadający na ogół skromne wykształcenie, których wyobraźnię kształtowała pieczołowicie kultywowana tradycja. Ich spuścizna duchowa zasługuje na przypomnienie i przedstawienie na szerokim tle duchowości i obyczajowości innych ludów. 

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand