Niezatarte ślady getta — spotkanie z Janem Jagielskim

22 października 2015 r. godzina 18.00

Wide 12113436 967155523333803 2643646178555099816 o
Zdjęcie Pana Jana Jagielskiego pochodzi z „Magazyn Kontakt”  /  Autor: Tomek Kaczor


W ramach „Czwartków na Tłomackiem” zapraszamy Państwa na spotkanie z Panem Janem Jagielskim,  który opowie o niezatartych śladach getta warszawskiego.

Powoli tworzy się getto dla Żydów. […] Dzień dzisiejszy, niedziela 13 października sprawiał dziwne wrażenie. Stało się jasne, że 104 000 Żydów z południowej (części Warszawy) i z Pragi musi opuścić swe domy i przeprowadzić się do getta żydowskiego. Na wszystkich przedmieściach nie ma już Żydów. 140 000 chrześcijan winno opuścić getto. […] Przesiedlenie Żydów z przedmieść, jak również z ubogiej Pragi, oznacza dla nich całkowitą ruinę, nie będą oni mieli nawet pieniędzy na przeprowadzkę. […]

Emanuel Ringelblum, Kronika getta warszawskiego. Za: Jan Jagielski, Niezatarte ślady getta warszawskiego.

Niemieccy okupanci chcieli zatrzeć wszelkie ślady swego mordu na mieszkańcach getta warszawskiego, do tego stopnia, że miało ono być, na rozkaz Hitlera i Himmlera, starte z powierzchni ziemi. Zamiar ten został wykonany z niemal perfekcyjną dokładnością. A jednak nie w pełni udało się hitlerowcom ich plan zrealizować. Pewne ślady materialne byłego getta ocalały. Im właśnie poświęcony będzie najbliższy wykład.


This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand