Nagoda im. J. Karskiego i P. Nireńskiej 2015

Zapraszamy na uroczystość wręczenia nagrody prof. Jerzemu Malinowskiemu, 15 października 2015 r., o godz. 18.

Wide karski w zihu
Prof. Karski podczas wizyty w Żydowskim Instytucie Historycznym

Żydowski Instytut Naukowy Yivo i Żydowski Instytut Historyczny
im. Emanuela Ringelbluma zapraszają na uroczystość wręczenia Nagrody im. Jana Karskiego i Poli Nireńskiej dnia 15 października 2015 roku o godz. 18. w siedzibie ŻIH przy ul. Tłomackie 3/5 w Warszawie.

Nagroda została ustanowiona przez prof. Jana Karskiego i administrowana jest przez Żydowski Instytut Naukowy YIVO (YIVO Institute for Jewish Research) w Nowym Jorku. Przyznawana jest corocznie autorom publikacji traktujących o życiu żydowskim w Polsce i odzwierciedlających wkład Żydów w kulturę polską. Laureata nagrody wybrał Komitet w składzie: prof. Paweł Śpiewak (dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie), dr Jonathan Brent (dyrektor YIVO Institute for Jewish Research) i Marek Web, sekretarz Komitetu Nagrody.

Ta nagroda jest szczególnie mi bliska, bo przyznaje ją też YIVO, które jest kontynuatorem tradycji wileńskich, a Wilno to również część moich rodzinnych związków. Pamiętam jak pierwszy raz trafiłem do YIVO w Nowym Jorku, gdzie bardzo serdecznie przywitała mnie po polsku p. Dina Abramowicz, z którą wcześniej korespondowałem - powiedział tegoroczny laureat, prof. Jerzy Malinowki po ogłoszeniu werdyktu jury.

Profesor Jerzy Malinowski to wybitny historyk sztuki, wychowanek profesora Mieczysława Porębskiego. Od 1994 roku związany jest z Uniwersytetem im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Przez wiele lat pracował tam na stanowisku Kierownika Zakładu Historii Sztuki Nowoczesnej i Pracowni Sztuki Orientu. Pełnił funkcję prezesa Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata, redaktora naczelnego czasopism czy serii naukowych. W środowisku naukowym dał się poznać jako autor wielu książek w tym pionierskich publikacji na temat twórczości artystów pochodzenia żydowskiego: „Grupa Jung Idysz i Żydowskie Środowisko „Nowej Sztuki“ w Polsce 1918–1923“ (Warszawa 1987), “Malarstwo i rzeźba Żydów Polskich w XIX i XX wieku“ (Warszawa 2000), „W kręgu Ecole de Paris. Malarze żydowscy z Polski“ (Warszawa 2006). Pod jego opieką powstało wiele prac magisterskich i doktorskich dotyczących kultury i sztuki żydowskiej. Zakres zainteresowań naukowych Profesora Malinowskiego nie ogranicza się do sztuki żydowskiej, ale rozciąga się na tak różne zagadnienia jak: malarstwo i krytyka artystyczna XIX i początku XX wieku; awangarda XX wieku (ekspresjonizm, konstruktywizm);  środowisko artystyczne Ecole de Paris czy sztuka Orientu.

Od momentu ustanowienia Nagrody Karskich jej laureatami zostali: Eugenia Prokop-Janiec, Jerzy Ficowski, Michał Friedman, Marek Rostworowski, Henryk Grynberg, Ruta Sakowska, Jerzy Tomaszewski, Hanna Krall, Maria i Kazimierz Piechotkowie, ksiądz Stanisław Musiał, Leszek Hońdo, Michał Jagiełło, Monika Adamczyk-Garbowska, Jan Jagielski, Joanna Tokarska-Bakir, Szymon Rudnicki, Aleksander Skotnicki, Joanna Nalewajko-Kulikov, Marcin Wodziński, Alina Skibińska, Barbara Engelking oraz Piotr Matywiecki. 

Zapraszamy 15 października br. na godz. 18. do siedziby Żydowskiego Instytutu Historycznego na uroczyste wręczenie Nagrody. Laudację wygłosi profesor Paweł Śpiewak, dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego.


This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand