Spotkanie promocyjne książki I. L. Pereca

Zapraszamy do Żydowskiego Instytutu Historycznego na spotkanie z okazji wydania książki I. L. Pereca „Dusza. Legendy, bajki i opowiadania”.

Wide screen shot 2015 08 19 at 16.00.22

Zapraszamy Państwa 27 sierpnia o godz. 18. do Księgarni na Tłomackiem mieszczącej się w siedzibie Żydowskiego Instytutu Historycznego przy ul. Tłomackie 3/5 na spotkanie z okazji wydania książki Icchoka Lejbusza Pereca „Dusza. Legendy, bajki i opowiadania”.

„Tom opowiadań Icchoka Lejbusza Pereca to skarbnica przypowieści o prawdach uniwersalnych i żydowskim losie. Otwiera przed współczesnym czytelnikiem nowe źródła myśli i duchowości żydowskiej, często w nieoczywisty i zaskakujący na pierwszy rzut oka sposób.

 Opowiadania zawarte w zbiorze obejmują przekłady drukowane w prasie polsko-żydowskiej przed drugą wojną światową. Zostały one dokładnie przejrzane i poprawione w zestawieniu z oryginałami przez Agnieszkę Żółkiewską, która jest także autorką interesującego wstępu na temat przekładów i rysu biograficznego. Z kolei Monika Szabłowska-Zaremba przygotowała szkic dotyczący recepcji Pereca w Polsce oraz obszerną bibliografię przekładów jego utworów na język polski i prac na temat jego życia i twórczości, obejmującą lata 1890–2012, która już sama w sobie jest bardzo cenna dla badaczy literatury jidysz i polonistów” — z recenzji prof. Moniki Adamczyk-Garbowskiej.

Był „największym ukochaniem Żydów polskich i ich największą dumą”. Jego twórczość, mimo że stanowi najcenniejszą część duchowego dziedzictwa Żydów polskich, jest właściwie u nas nieznana. O najwybitniejszym pisarzu literatury jidysz Icchoku Lejbuszu Perecu i wydanym właśnie tomie jego prozy rozmawiać będą Monika Szabłowska-Zaremba i Agnieszka Żółkiewska.


Książka ukaże się nakładem Żydowskiego Instytutu Historycznego i będzie dostępna już od dnia promocji. 


This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand