Nasze imprezy podczas „Warszawy Singera”

Żydowski Instytut Historyczny przygotował szereg wydarzeń towarzyszących XII Festiwalowi Kultury Żydowskiej „Warszawa Singera”.

Wide plakat singera 2015

„Warszawa Singera” to odbywający się już po raz jedenasty festiwal szeroko rozumianej kultury żydowskiej, któremu patronuje Icchok Baszewis Singer, pisarz, laureat literackiej Nagrody Nobla. To dzięki niemu i takim jego dziełom, jak „Rodzina Muszkatów”, „Spinoza z ulicy Rynkowej” czy „Urząd mojego ojca”, jak piszą organizatorzy imprezy, „zaułki Muranowa, Grzybowa i Starego Miasta, tamtejsze bożnice, sklepy i domy nauki, chasydzi i litwacy, uczeni i kupcy, bogacze, biedacy i złodzieje” stali się nieśmiertelni i znani na całym świecie.

 

W ramach imprez towarzyszących festiwalowi zapraszamy Państwa do udziału w czterech spacerach tematycznych śladami żydowskiej Warszawy, po której oprowadzą Państwa pracownicy naszego Instytutu:

 

  • 24 sierpnia, godz. 18., zbiórka przy Muzeum Historii Żydów Polskich Polin, ul. Anielewicza 6

 IMPRESJA O DZIELNICY PÓŁNOCNEJ NA 1809 KROKÓW

Spacer trasą prowadzącą od Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN do Żydowskiego Instytutu Historycznego.

Dzielnica Północna, na zgliszczach której po wojnie wybudowano socrealistyczne osiedle Muranów, jest jednym z najbogatszych w historię miejsc współczesnej Warszawy. To właśnie w Dzielnicy Północnej, i to nie tylko w jej bijącym sercu na słynnych Nalewkach, w dwudziestoleciu międzywojennym kwitło życie żydowskie, zarówno handel, jak i kultura. W czasie okupacji niemieckiej znajdowało się tu tzw. duże getto, na terenie którego trwały walki podczas powstania w 1943 roku. W czasie spaceru przypomnimy przedwojenną historię dzielnicy i opowiemy o ostatnim akcie jej istnienia.

Spacer poprowadzi Agnieszka Kajczyk.

 

  • 25 sierpnia, godz. 18., zbiórka przed Żydowskim Instytutem Historycznym im. E. Ringelbluma, ul. Tłomackie 3/5

 WARSZAWA OCZAMI EMANUELA RINGELBLUMA, TWÓRCY PODZIEMNEGO ARCHIWUM GETTA WARSZAWSKIEGO – spacer edukacyjny

Emanuel Ringelblum urodził się w Buczaczu, a dzieciństwo i młodość spędził w Galicji, jednak miastem, z którym związał się na resztę życia została Warszawa. Krakowskie Przedmieście, Długa, Tłomackie, Leszno, Grójecka, Dzielna i Nowolipki to tylko kilka ulic, z którymi wiąże się warszawska część biografii Ringelbluma i jego rodziny. Podczas spaceru opowiemy o warszawskich adresach twórcy Podziemnego Archiwum Getta Warszawskiego, jego poglądach politycznych, działalności społecznej, pracy historyka i nauczyciela.

Spacer poprowadzi Olga Szymańska

 

  • 26 sierpnia, godz. 18., zbiórka przed Katedrą Św. Floriana na Pradze, ul. Floriańska 3

 ODKRYWANIE ŻYDOWSKIEJ PRAGI

Historia Żydów na Pradze stanowi jeden z bardziej intrygujących, choć wciąż mało znanych, wątków z dziejów osadnictwa żydowskiego. Do dziś na Pradze zachowało się wiele budynków służących przed wojną społeczności żydowskiej: m.in. były Dom Akademicki Młodzieży Żydowskiej przy ulicy Sierakowskiego, mykwa na Kłopotowskiego, Dom Wychowawczy Michała Bergsona przy ul. Jagiellońskiej (obecnie Teatr Bajka). Poznanie historii miejsc związanych z żydowską społecznością Pragi pomaga spojrzeć inaczej na tę piękną, miejscami zaniedbaną, tajemniczą dzielnicę.

Spacer poprowadzi Olga Szymańska


  • 27 sierpnia, godz. 18., Żydowski Instytut Historyczny, ul. Tłomackie 3/5


PROMOCJA KSIĄŻKI ICCHOKA LEJBUSZA PERECA DUSZA. LEGENDY, BAJKI I OPOWIADANIA

Był „największym ukochaniem Żydów polskich i ich największą dumą”. Jego twórczość, mimo że stanowi najcenniejszą część duchowego dziedzictwa Żydów polskich, jest właściwie u nas nieznana. O najwybitniejszym pisarzu literatury jidysz Icchoku Lejbuszu Perecu i wydanym właśnie tomie jego prozy rozmawiać będą Monika Szabłowska-Zaremba i Agnieszka Żółkiewska.  • 29 sierpnia, godz. 17., zbiórka na rogu ulic Żelaznej i Pereca

 ŚLADAMI PERECA W WARSZAWIE – spacer edukacyjny

Kiedy w 1889 roku Perec opuścił rodzinny Zamość i zamieszkał na stałe w Warszawie, nikt nie przypuszczał, że stanie się jednym z najwybitniejszych pisarzy literatury jidysz i da początek nowej epoce w dziejach Żydów polskich. Co łączyło tego fascynującego pisarza z Franzem Kafką? Za co był więziony w carskim więzieniu w warszawskiej Cytadeli? Co przez ćwierć wieku robił w warszawskiej Gminie Wyznaniowej Żydowskiej? Jaką mroczną tajemnicę skrywał jego syn Lucjan? Na te i inne pytania odpowiemy podczas spaceru. Przypomnimy fascynującą biografię pisarza, jego bliskich i przyjaciół, mało znaną historię miejsc i ulic, z którymi był związany. Drogę ubarwią nam wspomnienia, anegdoty, cytaty prasowe i książkowe. 

Spacer poprowadzą: dr Agnieszka Żółkiewska (Żydowski Instytut Historyczny im. E. Ringelbluma) i Anna Ciałowicz (Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie).

 

Oprócz tego, przez cały czas trwania Festiwalu (z wyjątkiem sobót) zapraszamy Państwa do zwiedzenia naszych wystaw:

  •  „Po Zagładzie” – ekspozycji stanowiącej unikatowy zbiór dokumentów, zdjęć i filmów ukazujących funkcjonowanie Centralnego Komitetu Żydów w Polsce w latach 1944–1950.

Na wystawie prezentowane są zdjęcia i obszerny zbiór dokumentów obrazujących mało znane aspekty życia Żydów po wojnie. Zobaczyć można między innymi plakaty, afisze kulturalne i politycznie ze zbiorów ŻIH, a także fragmenty filmów fabularnych i dokumentalnych obrazujących zarówno nadzieję syjonistyczną, jak i elementy życia żydowskiego w Polsce – zagranicznych sponsorów, ochronę zdrowia, szkoły, Muzeum na Majdanku.

Przygotowanie wystawy: Helena Datner, Ewa Koźmińska-Frejlak

Budynek ŻIH (I piętro)


  • „Ocalałe (1890–1939)” – kolekcji malarstwa, rysunku, rzeźb ze zbiorów Żydowskiego Instytutu Historycznego.

Zbierane na terenie całego kraju od roku 1944, ocalone od zniszczenia dzieła są bardzo ważnym dokumentem i świadectwem historii polskich Żydów. Stanowią trzon kolekcji malarstwa, grafiki i rzeźby znajdującej się w zbiorach Muzeum ŻIH. Dzięki jej stałemu uzupełnianiu Instytut zgromadził prace najważniejszych artystów żydowskiego pochodzenia. Niejednokrotnie jest to jedyny pozostały po nich ślad, jedyna pamiątka. Na wystawie prezentujemy dzieła ukazujące bogactwo żydowsko-polskiego życia artystycznego przełomu XIX i XX wieku oraz przedwojennej Warszawy i wielu innych miast II Rzeczypospolitej.

Kurator wystawy: Teresa Śmiechowska

Budynek ŻIH (III piętro)


  • Wystawa „Jan Karski. Misja dla ludzkości”

Impreza towarzysząca zorganizowana przez Żydowski Instytut Historyczny, ul. Tłomackie 3/5

Sala w Błękitnym Wieżowcu

Wystawa prezentuje najważniejsze momenty z życia Jana Karskiego, dyplomaty, emisariusza Polskiego Państwa Podziemnego, po wojnie profesora Uniwersytetu Georgetown w Waszyngtonie. Jan Karski, polski katolik, określany przez środowiska żydowskie jako one man who tried to stop the Holocaust, jest Sprawiedliwym Wśród Narodów Świata i honorowym obywatelem Izraela. W prezentowanym zbiorze wykorzystano unikatowy materiał ikonograficzny – zdjęcia, dokumenty, dyplomy i odznaczenia, w zestawieniu z wypowiedziami Jana Karskiego, pochodzącymi z jego książek, pism, wystąpień publicznych i materiałów filmowych. Główny wątek narracyjny uzupełniają zdjęcia i teksty odnoszące się do kluczowych miejsc, wydarzeń i postaci, które zaważyły na losach Jana Karskiego.

Wystawy dostępne dla zwiedzających od poniedziałku do piątku, w godz. od 10.00–18.00, od 23 do 31 sierpnia wstęp wolny na hasło „Festiwal Singera”.

Zapraszamy!

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand