Final results of the 6th edition of the Majer Bałaban Contest

It is already twenty three years since the first edition of the Jewish Historical Institute’s contest for the best Master’s and Doctoral theses on the Jews and Israel. Names of many laureates of this contest are well-known today and highly-regarded in the academic world, both in Poland and abroad.

Wide ba aban majer samuel

This year’s edition of the contest was exceptional in many ways. It was full of ambitious and innovative works on a wide range of subjects. The authors addressed many complex issues, raised controversial research questions. In total, 53 works were submitted, 18 of which being doctoral and 35 master’s theses. 

To the satisfaction of the organizers, the content level of the submitted works was very high. Therefore choosing the winners was a very difficult task for the Jury. The evaluation criteria included: content value of the work, innovative subject approach, selection and use of sources, and formal aspect of the work.

The Jury of the 6th Edition of the Contest chaired by Prof. Andrzej Żbikowski awarded 6 prizes and 4 honorable mentions:

IN THE CATEGORY OF THE BEST MASTER’S THESES

1st PRIZE

mgr Jan Borowicz – (University of Warsaw) for work Nagość i mundur. Konstrukcje cielesności w filmie propagandowym III Rzeszy (Nudity and uniform. Construction of corporeality in a propaganda film of the Third Reich)

2nd PRIZE

mgr Anna Batko - The Pontifical University of John Paul II for Kim jest brat twój, Kain? Polska sztuka współczesna wobec Zagłady (Who is your brother, Cain? Polish contemporary art and the Holocaust)

3rd PRIZE

mgr Anna Dąbrowska – (University of Warsaw) for Architektura jako odpowiedź na problem masowej migracji. Przykład osiedli mieszkaniowych w Beer Szewie(Architecture as an answer to the problem of mass migration. Case study of housing complexes in Beersheba)

1st HONORABLE MENTION

mgr Małgorzata Joanna Adamczyk — (University of Warsaw and Université Sorbonne Paris IV) for Miedzy zapisem a świadectwem. Żydowskie dzienniki dziewczęce czasu wojny na przykładzie paryskiego dziennika Hélène Berr oraz warszawskich zapisków Mary Berg (Between record and testimony. Jewish girl’s diaries from the war period on the example of Paris diary of Hélène Berr and Warsaw notes of Mary Berg)

2nd HONORABLE MENTION

mgr Marta Hekselman – (University of Warsaw) for: Gruźlica Franza Kafki. Choroba jako nowoczesne doświadczenie cielesności (Franz Kafka’s tuberculosis. Disease as a modern experience of corporeality)


IN THE CATEGORY OF THE BEST DOCTORAL THESES

1st PRIZE

dr Dagmara Budzioch – (Jagielonian Uniwersity and École Pratique des Hautes Études) for Masowa produkcja hebrajskich ilustrowanych zwojów Estery w XVII-wiecznych Włoszech na przykładzie tzw. zwojów Gastera oraz zwojów Klagsbalda (Mass production of Hebrew illustrated scrolls of Esther in 17th-century Italy on the example of the so-called Gaster scrolls and Klagsbald scrolls)

2ND PRIZE

dr Anna Rosner – (University of Warsaw) for Przemiany społeczne i ekonomiczne wśród żydowskich mieszkańców Londynu drugiej połowy XIX wieku (Social and economic changes among Jewish residents of London of the late 19th century)

3rd PRIZE

dr Paweł Wieczorek — (University of Wrocław) for Żydzi w Wałbrzychu i powiecie wałbrzyskim 1945–1968 (Jews in Wałbrzych and the Wałbrzych powiat 1945–1968)

1st HONORABLE MENTION

dr Monika Stępień — (Jagiellonian University)for Miasto opowiedziane. Wizerunek powojennego Krakowa w wybranych utworach literatury żydowskiej (A told city. The image of post-war Kraków in selected works of Jewish literature)

2nd HONORABLE MENTION

dr Anna Mach – (University of Warsaw) for Poetyka postpamięci i etyka świadka-spadkobiercy Zagłady w polskiej literaturze najnowszej (Poetics of post-memory and ethics of the Holocaust witness-inheritor in latest Polish literature)


We would like to thank the authors of all submitted works for the participation in the contest. We congratulate on the prizes and honorable mentions!

The award and diploma giving ceremony will take place on 9th November, 2014 (Sunday) at 1pm in Temporary Exhibitions Gallery of the JHI in the Blue Tower (Błękitny Wieżowiec) at 2 Plac Bankowy (entrance from Tłomackie Street).

The finalists of the Majer Bałaban Contest for the best master’s and doctoral theses on the Jewish subject matter, 2014

MASTER’S THESES

mgr Małgorzata Joanna Adamczyk – Miedzy zapisem a świadectwem. Żydowskie dzienniki dziewczęce czasu wojny na przykładzie paryskiego dziennika Hélène Berr oraz warszawskich zapisków Mary Berg (Between record and testimony. Jewish girl’s diaries from the war period on the example of Paris diary of Hélène Berr and Warsaw notes of Mary Berg)

mgr Anna Batko — Kim jest brat twój, Kain? Polska sztuka współczesna wobec Zagłady(Who is your brother, Cain? Polish contemporary art to the Holocaust)

mgr Jan Borowicz — Nagość i mundur. Konstrukcje cielesności w filmie propagandowym III Rzeszy (Nudity and uniform. Construction of corporeality in a propaganda film of the Third Reich)

mgr Anna Dąbrowska — Architektura jako odpowiedź na problem masowej migracji. Przykład osiedli mieszkaniowych w Beer Szewie(Architecture as an answer to the problem of mass migration. Case study of housing complexes in Beersheba)

mgr Marta Hekselman — Gruźlica Franza Kafki. Choroba jako nowoczesne doświadczenie cielesności(Franz Kafka’s tuberculosis. Disease as a modern experience of corporeality)

mgr Małgorzata Lipska — Klasyka nieuwspółcześniona: Koncepcja inscenizacyjna Teatru Maleńkiego z Tel Awiwu (An unmodernized classic. Staging concept of the Malenki Theatre from Tel Aviv)

mgr Edyta Nowak — Od Błońskiego do Grossa. Analiza dyskursu prasowego na temat postaw Polaków wobec Żydów (1987–2008) (From Błoński to Gross. The analysis of press discourse on the attitudes of the Poles towards Jews (1987–2008))

mgr Łukasz Posłuszny — Zagłada i kultura materialna. Pamięć obozów w wywiadach biograficznych (The Holocaust and Material Culture. Memory of the camps in biographical interviews)

mgr Martyna Szeląg — (Do)świadczenie Zagłady. Literacka reprezentacja doświadczenia w twórczości Irit Amiel i Idy Fink (The Holocaust experience and testimony. Literary depiction of experience in works of Irit Amiel and Ida Fink)

 

DOCTORAL THESES

dr Dagmara Budzioch — Masowa produkcja hebrajskich ilustrowanych zwojów Estery w XVII-wiecznych Włoszech na przykładzie tzw. zwojów Gastera oraz zwojów Klagsbalda (Mass production of Hebrew illustrated scrolls of Esther in 17th-century Italy on the example of the so-called Gaster scrolls and Klagsbald scrolls)

dr Anna Mach — Poetyka postpamięci i etyka świadka-spadkobiercy Zagłady w polskiej literaturze najnowszej (Poetics of post-memory and ethics of the Holocaust witness-inheritor in latest Polish literature)

dr Anna Rosner — Przemiany społeczne i ekonomiczne wśród żydowskich mieszkańców Londynu drugiej połowy XIX wieku (Social and economic changes among Jewish residents of London of the late 19th century)

dr Monika Stępień — Miasto opowiedziane. Wizerunek powojennego Krakowa w wybranych utworach literatury żydowskiej (A told city. The image of post-war Kraków in selected works of Jewish literature)

dr Maciej Stroiński — Samowiedza negatywna judaizmu w najnowszym kinie izraelskim i diaspory Żydowskiej w Stanach Zjednoczonych (Negative self-knowledge of Judaism in the latest Israeli cinema and cinema of the Jewish diaspora in the United States)

dr Paweł Wieczorek – Żydzi w Wałbrzychu i powiecie wałbrzyskim 1945–1968 (Jews in Wałbrzych and the Wałbrzych powiat 1945–1968)

dr Anna Wylegała — Przesiedlenia a pamięć. Studium (nie) pamięci społecznej na przykładzie ukraińskiej Galicji i polskich „ziem odzyskanych” (Resettlement and memory. Case study of social memory on the example of Ukrainian Galicia and Polish Regained Territories)


dr Marta Zawodna — Martwe ciało w kulturze zachodniej. Sposoby postępowania ze szczątkami ofiar Zagłady na terenach KL Auschwitz-Birkenau i KL Kulmhof w okresie powojennym. (Dead body in Western culture. Ways of conduct towards the remains of the Holocaust victims on the territories of KL Auschwitz-Birkenau and KL Kulmhof in the post-war period)

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand