Upcoming publications

Upcoming publications JHI

Wide bez tytu u

Within a year, we expect to publish, among others:

 • Słowa pośród nocy – an anthology of poems from the Holocaust period, translations from Yiddish and Hebrew
 • Tango łez śpiewajcie Muzy – an anthology of Jewish poetry from the Holocaust period, in Polish
 • Dzieci żydowskie w czasach Zagłady. Wczesne świadectwa 1944–1948 (ed. Olga Orzeł)
 • Wielki mrok – wspomnienia więźnia obozów w Skarzysku-Kamiennej, Buchenwaldzie i Teresinie, Joseph Bainvoll
 • Młodość w płomieniach, Aliza Witis-Szomron* – testimonies of a member of Haszomer Hacair movement in the Warsaw Ghetto (The author will be a guest during the events commemorating the 70th anniversary of the uprising and will take part in the book promotion)
 • Dziennik z warszawskiego getta, dr Hilel Seidman
 • The Stories Our Parents Found Too Painful to Tell, Rafael Rajzner(an account of an eye-witness of the extermination of Jews from Białystok written in Yiddish in 1947)
 • Dziennik i inne pisma, Rachela Auerbach (co-creator of Ringelblum Archives)
 • Żydowski ruch młodzieżowy w PRL, 1956–1968, Piotr Pęziński
 • Testament Baal SZem Towa, Jan Doktór
 • Alicja po drugiej stronie drzwi, Alicja Scheling
 • ,,Wyrażać niewyrażalne’’ Analiza językowo — stylistyczna tetralogii Jezus z Nazaretu Romana Brandstaettera, Karolina Ruta

 • Byłem dzieckiem GUŁAGU, Julian Better
 • Zaginiony między światami, Edward Herzbaum
 • Anatomia trudnego sąsiedztwa, a collective work, ed. Piotr Weiser
 • Odkrywanie żydowskiej Pragi praca zbiorowa pod red. Zofii Borzymińskiej i Rafała Żebrowskiego 
 • Wspomnienia. Do naszych dzieci, Włodzimierz Szer
 • Wspomnienia z getta wileńskiego i obozów Kivioli (Estonia) Stutthofie, Dantmergen (Wurtemberg) i Altek, Harry Berlin
 • Reportaże z Treblinki, Wasilij Grossman, Rachela Auerbach
 • Proryw w bessmiertie (Powstanie w Sobiborze), Aleksandr Pieczerski
 • Walka i zagłada białostockiego getta, Szymon Datner (editio maior)
 • Sonderkommando Auschwitz-Birkenau ed. Pawł Rodak
 • Zapiski 1941–1942, Peter Ginz (A diary of a Jewish boy from Prague written until the deportation to Teresin and then Auschwitz, where he was murdered)

The publication of the next volumes of Ringelblum Archives

• Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy: Getto warszawskie cz.II (ed. Magdalena Stańczuk)

• Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy: Oneg Szabat (Aleksandra Bańkowska, Tadeusz Epsztein)

• Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy: Prasa konspiracyjna: Hechaluc-Dror (ed. Piotr Weiser)

A series of monographs and publications of the sources related to the lives of Jews in Poland in 1944–1950 based on the records of the Central Committee of Polish Jews (CKŻP)

• Centralny Komitet Żydów w Polsce wobec życia politycznego (ed. August Grabski)

• Rola CKŻP w organizowaniu życia codziennego, poszukiwaniu pracy i pomocy materialnej dla uratowanych z pożogi wojennej Żydów (ed. August Grabski)

• Dzieci i młodzież żydowska po wojnie (1944–1950) w świetle materiałów CKŻP (ed. Helena Datner)

• Opieka prawna nad ludnością żydowską. Żydowska Komisja Specjalna (ed. Alina Cała)

• Centralna Żydowska Komisja Historyczna 1944–1947. Początki badań nad Zagładą Żydów (ed. Piotr Weiser)

• Powojenne środowisko żydowskich literatów, dziennikarzy i innych twórców kultury. Pomoc materialna i organizacyjna ze strony CKŻP (ed. Agnieszka Żółkiewska)

• Powojenne rozliczenia z postaw w latach okupacji. Sąd Społeczny przy CKŻP (ed. Andrzej Żbikowski)

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand