Seminar

A seminar with Magda Sara Szwabowicz and Ewa Kawałko-Marchuk.

Wide full hd  mg 9511

Ewa Kawałko-Marczuk 

Żydowskie życie literackie we Lwowie na podstawie dziennika „Chwila” z lat 1929–1939

Magda Sara Szwabowicz

Hebrajskojęzyczne czasopisma literackie ukazujące się w Warszawie w okresie międzywojennym

Prasa jest bezcennym źródłem wiedzy o życiu społecznym, politycznym i kulturalnym. Omówienia prasy w językach żydowskich mają wartość szczególną. 

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand