VI Seminarium Friedmanowskie — Wokół gramatyki języka jidysz

Seminarium dedykowane Profesorowi Michałowi Friedmanowi, w 100. rocznicę jego urodzin.

Wide  78b3820

Polskie Towarzystwo Studiów Jidyszystycznych oraz Żydowski Instytut Historyczny zapraszają na VI Seminarium Friedmanowskie, dedykowane wybitnemu tłumaczowi literatury jidysz, Profesorowi Michałowi Friedmanowi, w 100. rocznicę jego urodzin. Seminarium zatytułowane „Wokół gramatyki języka jidysz” połączone będzie z promocją książki Ludwik Zamenhof wobec „kwestii żydowskiej. Wybór źródeł” pod redakcją Agnieszki Jagodzińskiej. 

VI Seminarium Friedmanowskie Wokół gramatyki języka jidysz

Termin: 30.01.2013 

Miejsce:  Żydowski Instytut Historyczny - Warszawa


Program:

Pierwsza część seminarium
(sala w „Błękitnym Wieżowcu” przy pl. Bankowym 2, wejście od ul. Tłomackie)

  • 13.00–13.15 dr Agata Kondrat — wprowadzenie
  • 13.15–13.45 prof. Ewa Geller: Jak ugramatyczniono ”żargon żydowski”? Od Zamenhofa do standardu JIWO
  • 13.45–14.15 Michał Gajek: O wpływach polskich w gramatyce jidysz na podstawie ’History of the Yiddish Language’ Maxa Weinreicha
  • 14.15–14.30 dyskusja
  • 14.30–15.00 dr Monika Polit: Profesor Michał Friedman — nauczyciel i tłumacz (wspomnienie)
  • 15.00–17.00 Przerwa obiadowa (we własnym zakresie)


Druga część seminarium
(sala w „Błękitnym Wieżowcu” przy pl. Bankowym 2, wejście od ul. Tłomackie)

  • 17.00–17.15 Powitanie gości przez Dyrektora ŻIH prof. Pawła Śpiewaka
  • 17.15–19.30 Promocja książki Ludwik Zamenhof wobec ‘kwestii żydowskiej’. Wybór źródeł, pod redakcją Agnieszki Jagodzińskiej. Austeria 2012.

W panelu dyskusyjnym wezmą udział: dr Agnieszka Jagodzińska (autorka zbioru), prof. Ewa Geller (opracowanie merytoryczne Zarysu gramatyki języka nowożydowskiego (żargonu) – autorstwa L. Zamenhofa) oraz prof. Walter Żelazny (autor książki: Ludwik Zamenhof. Życie i dzieło. Recepcja i reminiscencje. Wybór pism i listów. Nomos. 2012), prof. Anna Landau-Czajka (autorka książki: Syn będzie Lech… Asymilacja Żydów w Polsce międzywojennej. Neriton 2006), dr Piotr Paziński (redaktor naczelny Midrasz. Miesięcznik o kulturze żydowskiej). Spotkanie poprowadzi dr Karolina Szymaniak. 

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand