Ludwik Zamenhof wobec „kwestii żydowskiej”. Wybór źródeł

W ramach VI Seminarium Friedmanowskiego, zapraszamy na dyskusję wokół książki pod redakcją Agnieszki Jagodzińskiej.

Wide ludwik zamenhof wobec kwestii zydowskiej big 364948

Polskie Towarzystwo Studiów Jidyszystycznych oraz Żydowski Instytut Historyczny zapraszają na VI Seminarium Friedmanowskie, dedykowane wybitnemu tłumaczowi literatury jidysz, Profesorowi Michałowi Friedmanowi, w 100. rocznicę jego urodzin. Seminarium zatytułowane „Wokół gramatyki języka jidysz” połączone będzie z promocją książki Ludwik Zamenhof wobec „kwestii żydowskiej. Wybór źródeł” pod redakcją Agnieszki Jagodzińskiej. 

Program spotkania:

  • 17.00–17.15 Powitanie gości przez Dyrektora ŻIH prof. Pawła Śpiewaka
  • 17.15–19.30 Promocja książki Ludwik Zamenhof wobec ‘kwestii żydowskiej’. Wybór źródeł, pod redakcją Agnieszki Jagodzińskiej. Austeria 2012.

W panelu dyskusyjnym wezmą udział: dr Agnieszka Jagodzińska (autorka zbioru), prof. Ewa Geller (opracowanie merytoryczne Zarysu gramatyki języka nowożydowskiego (żargonu) – autorstwa L. Zamenhofa) oraz prof. Walter Żelazny (autor książki: Ludwik Zamenhof. Życie i dzieło. Recepcja i reminiscencje. Wybór pism i listów. Nomos. 2012), prof. Anna Landau-Czajka (autorka książki: Syn będzie Lech… Asymilacja Żydów w Polsce międzywojennej. Neriton 2006), dr Piotr Paziński (redaktor naczelny Midrasz. Miesięcznik o kulturze żydowskiej). Spotkanie poprowadzi dr Karolina Szymaniak. 

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand