Hanukkah meeting at the Jewish Historical Institute

Wide  78b4229

13 grudnia w siedzibie Żydowskiego Instytutu Historycznego spotkali się pracownicy trzech instytucji (Muzeum Historii Żydów Polskich, Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny i Żydowski Instytut Historyczny) zajmujących się dziedzictwem żydowskim, pamięcią i edukacją o historii polskich Żydów. Okazją do spotkania w tak licznym gronie był piąty dzień święta Chanuka. Naszymi specjalni gośćmi byli Małgorzata Omilanowska — Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego i rabin Stas Wojciechowicz. Wszystkich gości powitał gospodarz miejsca, dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego, prof. Paweł Śpiewak i wraz z rabinem rozpoczął zapalanie chanukowych świeczek. Kolejne świeczki zapalali dyrekcja i pracownicy wszystkich trzech instytucji. Następnie głos zabrali Podsekretarz Stanu Małgorzata Omilanowska, przewodniczący Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny — Piotr Wiślicki oraz dyrektor Muzeum Historii Żydów Polskich — Andrzej Cudak. W części nieoficjalnej śpiewaliśmy piosenki chanukowe — Chanuke, o Chanuke oraz Ocho kandelikas.

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand