dr hab. Iwona Luba

Historyk sztuki, kierownik Zakładu Historii Sztuki i Kultury Nowoczesnej Instytutu Historii Sztuki UW. Prowadzi badania nad sztuką polską i europejską XIX i XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem awangardy i sztuki oficjalnej. Stypendystka Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Fundacji Lanckorońskich. Członkini Rady Naukowej Instytutu Historii Sztuki UW, Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM). Organizatorka wystawy Rok 1955 (Królikarnia, Oddział Muzeum Narodowego w Warszawie, 2005). Autorka książek: Dialog nowoczesności z tradycją. Malarstwo polskie dwudziestolecia międzywojennego, Warszawa 2004; De Chirico, Teksty o sztuce. Wybór, wstęp i oprac. I. Luba, przekład M. Salwa, Warszawa 2012; Duch romantyzmu i modernizacja. Sztuka oficjalna Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 2012; Berlin. Szalone lata dwudzieste. Życie nocne i sztuka, Warszawa 2013.

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem