Dwa życia: literatura Irit Amiel

Zapraszamy na seminarium naukowe, na którym prof. Marta Tomczok z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach wygłosi referat poświęcony twórczości Irit Amiel. Spotkanie online rozpocznie się we wtorek 17 listopada o godz. 11:00.

Wide irit amiel event

Zapraszamy na wtorkowe seminarium naukowe online.

Zobacz wydarzenie na facebooku

Link do rejestracji https://jhi.clickmeeting.com/seminarium_tomczok/register
__

Rabi Kalman Szapira tłumaczył, że „simcha”, czyli głęboka radość, jest warunkiem wstępnym wiary; gdy człowiek jest radosny, „wiara jest odczuciem pewności”. Ale nie tylko wiara tworzy życie; składa się na nie wiele doznań, które je nadwątlają, lecz każą nieść się dalej. W biografiach osmalonych są one niekiedy przypomnieniem Zagłady, ale przypomnieniem „oswojonym” dzięki mitom i historiom biblijnym, pozwalającym w sposób spójny odwzorować obłąkaną rzeczywistość.

Jedną z takich matryc jest opowieść o Hiobie, najważniejsza biblijna opowieść łączona z literaturą i Zagładą, do której odwołuje się także Irit Amiel. Jej bohater nie nosi swojego imienia, żyje przez przypadek i nie zawdzięcza ocalenia Bogu. Żyje, mimo iż Bóg o nim zapomniał, na pustyni, w przeraźliwym milczeniu, ale i w zgodzie ze sobą samym. Paweł Śpiewak nazywa jego stan odprężeniem. „[O]to kończy się jego [Hioba – M.T.] duchowa wędrówka, kończy napięcie. Mnie jako czytelnikowi zdaje się to wystarczać i nie potrzebuję już czytać o tym, jak to Hiobowi przywrócono dzieci i trzody”.

Skąd w ocalonych bierze się siła, by żyć dalej? Tematem wykładu będzie szeroko rozumiane zagadnienie życia w twórczości Amiel, w tym szczególnie rola siły, rezyliencji, witalizmu i samej literatury; mowa będzie o metaforach powracania do życia po Zagładzie, a także o potrzebie szerokiego spojrzenia na nią, przekraczającego najbardziej znane z tej twórczości pojęcie „osmalenia”.

Referat wygłosi prof. Marta Tomczok (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

___

Zapraszamy na wydarzenia online organizowane przez Żydowski Instytut Historyczny.
Informacje o ofercie: http://www.jhi.pl/blog/tagi/wydarzenia


Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem