Wybory do zarządu warszawskiej gminy żydowskiej w I połowie XIX wieku

Zapraszamy na pierwsze w nowym roku akademickim seminarium naukowe w Żydowskim Instytucie Historycznym. 13 października o 11:00 dr Paweł Fijałkowski z Pracowni Społeczności Wielkomiejskich wygłosi referat online poświęcony warszawskiej gminie żydowskiej w I połowie XIX wieku.

Wide pf 13 oct event

Zapraszamy na pierwsze w nowym roku akademickim seminarium naukowe w Żydowskim Instytucie Historycznym.

Dr Paweł Fijałkowski z Pracowni Społeczności Wielkomiejskich wygłosi referat zatytułowany:

„Wybory do zarządu warszawskiej gminy żydowskiej (dozoru bożniczego) w I połowie XIX w.”
__

Struktury warszawskiej gminy żydowskiej zawiązały się u schyłku okresu staropolskiego, jednakże ich legalizacja nastąpiła po trzecim rozbiorze Polski. Wybory do zarządu gminy nie odbywały się regularnie, a społeczność zarzucała starszym nadużycia finansowe i brak dbałości o jej potrzeby. W 1822 r. w miejsce dotychczasowych zarządów gmin powołano dozoru bożnicze o zmniejszonym zakresie uprawnień. Wybory do Dozoru Bożniczego Okręgów Warszawskich odbywały się co trzy lata, były organizowane przez magistrat, a nowo wybranych „dozorców” zatwierdzała Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych i Duchownych. Władze ustalały zasady przeprowadzania wyborów, a zatwierdzając skład dozoru kierowały się nie tylko liczbą głosów uzyskanych przez elektów. Naciski wywierane przez walczące o władze stronnictwa oraz arbitralne decyzje urzędników sprawiały, że ostateczny skład dozoru był często odmienny od wybranego.


Ilustracja: Synagoga na Pradze wzniesiona w latach 1835–1836 według projektu Józefa Grzegorza Lessla. Fotografia z końca XIX w. (Wikimedia Commons, domena publiczna).


Zobacz wydarzenie na facebooku

Link do spotkania przekażemy w opisie wydarzenia przed jego rozpoczęciem.


Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem