Warszawscy Żydzi a cesarz Wszech Rosji Aleksander I

Zapraszamy na webinar „Warszawscy Żydzi a cesarz Wszech Rosji i król polski Aleksander I”, które poprowadzi dr Paweł Fijałkowski z Działu Naukowego Żydowskiego Instytutu Historycznego. Spotkanie odbędzie się 18 czerwca o godz. 16:00.

Wide aleksander i pf

18 czerwca zapraszamy na webinarium „Warszawscy Żydzi a cesarz Wszech Rosji i król polski Aleksander I”, które poprowadzi dr Paweł Fijałkowski z Działu Naukowego Żydowskiego Instytutu Historycznego.

Dzięki zabiegom cesarza Aleksandra I, na mocy porozumień podpisanych przez Rosję z Austrią i Prusami 3 maja 1815 r., włączonych później do postanowień kongresu wiedeńskiego, utworzono Królestwo Polskie. Było ono państwem nie w pełni samodzielnym, połączonym z Rosją unią personalną i wspólną polityką zagraniczną. Niemniej jego utworzenie wzbudziło wielki entuzjazm polskich elit politycznych, podzielany przez wielu Żydów.

Wbrew obietnicom, Aleksander I nie polepszył sytuacji społeczności żydowskiej. Wprawdzie był zwolennikiem przeprowadzenia reform, które zmieniłyby jej status prawny i doprowadziłyby do wewnętrznych przeobrażeń, jednak nie chciał ingerować w kompetencje władz Królestwa Polskiego i zdawał sobie sprawę, że jego elity polityczne były przeciwne zniesieniu ograniczeń obowiązujących Żydów. Za panowania Aleksandra I nie zaszły istotne zmiany w położeniu żydowskich mieszkańców królestwa. Niemniej władca ten sprzeciwiał się posunięciom rządu godzącym w podstawy byty społeczności żydowskiej. Pod koniec panowania, pod wpływem narastającej w Rosji niechęci do wyznawców judaizmu, Aleksander I akceptował politykę władz Królestwa Polskiego mającą na celu ograniczanie praw społeczności żydowskiej.

___

Prosimy o rezerwację miejsca na wydarzenie. Link do platformy, na której odbędzie się wykład, przekażemy przed spotkaniem w wiadomości.

Rezerwacja możliwa jest na facebooku, jak również drogą mailową: promocja@jhi.pl

Liczba miejsc ograniczona.


Zobacz też:

Pociejów — żydowskie centrum handlowe dawnej Warszawy

„Nie śmiać się, nie płakać, tylko rozumieć”. Wspomnienie Hersza Wassera


Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem