„Żydzi nie wszędzie zachowywali się źle”. Józef Piłsudski wobec pogromów i antyżydowskich wystąpień 1918–1920

Zapraszamy na webinarium „Żydzi nie wszędzie zachowywali się źle” — Józef Piłsudski wobec pogromów i antyżydowskich wystąpień 1918–1920, które poprowadzi prof. Jolanta Żyndul we wtorek 5 maja w godz. 11:00–12:30.

Wide pilsudski sem

W chwili odzyskania przez Polskę niepodległości stosunki polsko-żydowskie zdominowały dwie kwestie: prawa dla mniejszości żydowskiej oraz wybuch antyżydowskiej przemocy. Wokół tych kwestii koncentrowały się wypowiedzi i działania ówczesnych liderów żydowskich partii politycznych i przywódców gmin żydowskich. Jak odnosił się do nich Józef Piłsudski – Wódz Naczelny i Naczelnik Państwa, pierwsza osoba w państwie – jest pytaniem niepozbawionym sensu, do niego kierowano bowiem memoriały o zajęcie stanowiska i interwencje w tych sprawach. O ile chodzi o pierwszą kwestię, tzn. prawa dla Żydów, Piłsudski uważał, że równouprawnienie obywatelskie będzie wystarczającym zabezpieczeniem prawnym, i zdecydowanie odrzucał projekty praw narodowych. Reakcje Piłsudskiego na przejawy powojennego antysemityzmu były zdecydowanie bardziej ambiwalentne — temu zagadnieniu będzie poświęcony referat.


Prof. Jolanta Żyndul – znawczyni dziejów Żydów polskich i stosunków polsko-żydowskich w XIX i XX wieku, autorka m.in. „Państwo w państwie? Autonomia narodowo-kulturalna w Europie Środkowowschodniej w XX wieku” i „Kłamstwo krwi. Legenda mordu rytualnego na ziemiach polskich w XIX i XX wieku”, pracuje w Żydowskim Instytucie Historycznym.

__

Prosimy o rezerwację miejsca na wydarzenie. Link do platformy, na której odbędzie się wykład, przekażemy przed spotkaniem w wiadomości.

Rezerwacja możliwa jest za pośrednictwem wydarzenia na facebooku lub drogą mailową: promocja@jhi.pl

Liczba miejsc ograniczona.Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem