Rok za drutem kolczastym. Kronika życia w łódzkim getcie

Anonimowy autor raportu z 1941 r. przybliża sytuację w łódzkim getcie i politykę Chaima Rumkowskiego, szefa Judenratu w dzielnicy żydowskiej Łodzi. Zapraszamy na spotkanie poświęcone książce przygotowanej przez historyków, dr. Adama Sitarka i dr Ewę Wiatr.

Wide ok adka
Grzegorz Kwolek, ŻIH

Zapraszamy na spotkanie z autorami opracowania Rok za drutem kolczastym – dr. Adamem Sitarkiem i dr Ewą Wiatr – czołowymi historykami „zamkniętej dzielnicy mieszkaniowej” w Łodzi.
Dzięki nowej publikacji Wydawnictwa ŻIH uzyskujemy dostęp do cennych materiałów opowiadających o życiu w łódzkim getcie.
Prowadzenie: Krzysztof Banach z Wydawnictwa ŻIH.


Książka zawiera opracowanie przygotowane najprawdopodobniej w kwietniu 1941 roku przez nieznanego z nazwiska pracownika żydowskiej administracji żydowskiej getta łódzkiego. Opisał on najważniejsze momenty z pierwszego roku istnienia getta, bazując na obwieszczeniach wydawanych przez prezesa Judenratu, Chaima Mordechaja Rumkowskiego.

Druga część książki to zbiór obwieszczeń wydawanych w getcie łódzkim niemal do końca jego istnienia (do sierpnia 1944 roku). Ten wyjątkowy materiał ilustruje politykę Rumkowskiego zarządzania dzielnicą żydowską. Obwieszczenia publikowane były w formie afiszy oraz kolportowane wśród instytucji podległych PSŻ w formie maszynopisu w językach polskim i żydowskim, a od 1942 roku również w języku niemieckim. Stanowiły one jeden z głównych kanałów komunikacji PSŻ z mieszkańcami getta.


Oprócz transkrypcji dokumentów książka zawierać będzie również kopie części z nich, a także ich kompletny wykaz wraz z pełnymi adresami źródłowymi.

Spotkanie odbędzie się 26 marca o 18:00.

Serdecznie zapraszamy!

Publikacja przygotowywana do druku dzięki dotacji Fundacji im. Róży Luksemburg.

Więcej informacji o „Roku za drutem kolczastym”

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem