Holokaust, pamięć, powielacz. Zagłada Żydów i okupacyjne stosunki polsko-żydowskie w publikacjach drugiego obiegu w PRL

Pracownicy Instytutu Pamięci Narodowej opowiedzą o tworzeniu pamięci o losie polskich Żydów w wydawnictwach drugiego obiegu w PRL.

Wide event2

Dr Martyna Grądzka-Rejak i dr Jan Olaszek z Instytutu Pamięci Narodowej podjęli badania nad rolą, jaką drugi obieg wydawniczy w PRL odegrał w tworzeniu pamięci o losach polskich Żydów podczas II wojny światowej. Badacze wychodzą z przekonania, że teksty dotyczące zagłady Żydów, które ukazały się poza cenzurą w rządzonej przez komunistów Polsce, zasługują na większą niż dotychczas uwagę naukowców i uwzględnienie ich w analizach polskiego piśmiennictwa na ten temat.

Analizując zebrany materiał, autorzy poszukiwali m.in. odpowiedzi na pytania o to w jakich publikacjach drugiego obiegu temat zagłady Żydów i okupacyjnych stosunków polsko-żydowskich był obecny; jaki wyłaniał się z nich obraz polityki Niemców; jak wyglądał w świetle tych publikacji stosunek Polaków do Zagłady i jakie ich postawy opisywano; wreszcie czy podejmowano problematykę związaną z upamiętnianiem Zagłady. Autorom zależy nie tylko na ukazaniu, jakie treści prezentowano w tych wydawnictwach, na co zwracano szczególną uwagę, ale też jakie wątki pomijano i na refleksji z czego mogło to wynikać. Starają się przy tym uwzględniać kontekst polityki historycznej władz PRL w latach osiemdziesiątych XX wieku.

 

dr Martyna Grądzka-Rejak — historyczka, judaistka, edukatorka. Pracuje w Biurze Badań Historycznych IPN. Stypendystka Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Finalistka Nagród Naukowych tygodnika „Polityka”. Specjalizuje się w historii II wojny światowej, Zagłady Żydów, historii mniejszości narodowych i etnicznych, kobiet oraz historii społecznej. Autorka m.in. książek Przerwane dzieciństwo. Losy dzieci Żydowskiego Domu Sierot przy ul. Dietla 64 w Krakowie podczas okupacji niemieckiej (2012) i Kobieta żydowska w okupowanym Krakowie (1939–1945) (2016).

 

dr Jan Olaszek — historyk, pracownik Instytutu Studiów Politycznych PAN oraz Biura Badań Historycznych IPN. Stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Laureat Nagrody Naukowej tygodnika „Polityka”. Zajmuje się historią opozycji w PRL. Autor m.in. książek Rewolucja powielaczy. Niezależny ruch wydawniczy w Polsce 1976–1989 (2015), Jan Walc. Biografia opozycjonisty (2018) i Podziemne dziennikarstwo. Funkcjonowanie głównych pism informacyjnych podziemnej „Solidarności” w Warszawie w latach 1981–1989 (2018).


Spotkanie odbędzie się 24 marca o 11:00 w Błękitnym Wieżowcu (wejście od ulicy Tłomackie).

Serdecznie zapraszamy!

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem