Konferencja „Związani historią. Stosunki polsko-żydowskie na ziemiach polskich”

Ponad czterdziestu badaczy, naukowców i specjalistów z całej Polski przedstawi wyniki swoich prac w ramach interdyscyplinarnej konferencji naukowej „Związani historią. Stosunki polsko-żydowskie na ziemiach polskich”, która obędzie się w dniach 20–22 listopada 2019 roku w siedzibie Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma w Warszawie.

Wide wide wide wide konferencja  zwia zani historia . stosunki polsko z ydowskie na ziemiach polskich

„Związani historią. Stosunki polsko-żydowskie na ziemiach polskich”
to zainaugurowany w 2018 roku szeroko zakrojony projekt, którego celem
jest zgromadzenie artykułów i wydanie serii książek składającej się zarówno z monografii, jak i tomów poświęconych poszczególnym aspektom polsko-żydowskich kontaktów.

Chodzi nam o przedstawienie zarówno współpracy, jaki i rywalizacji czy konfliktów, a także różnych wymiarów współżycia przedstawicieli dwóch narodowości społeczności na ziemiach polskich na przestrzeni dziejów – podkreśla kierowniczka projektu prof. Anna Landau-Czajka.

Trzydniowe sympozjum odbywające się w dniach 20–22 listopada br. w siedzibie Żydowskiego Instytutu Historycznego będzie podsumowaniem pierwszego etapu projektu „Związani historią. Stosunki polsko-żydowskie na ziemiach polskich”. Celem konferencji jest pokazanie wielokulturowości ziem Rzeczypospolitej na przykładzie relacji środowisk polskich i żydowskich oraz próba odpowiedzi na pytania: Jak kształtowały się kontakty między obiema wspólnotami na przestrzeni wieków? Jak wyglądały ich relacje w trudnym wieku XX? Czy tworzyła się wspólnota obywateli ponad podziałami? Jak kształtowały się tożsamość obywatelska, kultura i poczucie odpowiedzialności za kraj? Co zmieniło w stosunkach polsko-żydowskich pojawienie się politycznego antysemityzmu i nacjonalizmu?

Ponad czterdziestu badaczy z wielu ośrodków akademickich z całej Polski, a także osoby zajmujące się stosunkami polsko-żydowskimi, doktoranci i specjaliści (historycy, socjologowie, psychologowie, literaturoznawcy, antropolodzy, kulturoznawcy, dziennikarze) przedstawią wyniki swoich badań. Obejmują one bardzo szeroki zakres tematyczny i czasowy – od XVI wieku do czasów współczesnych. Wiele wystąpień dotyczy współżycia obu narodowości w konkretnych miejscowościach, w organizacjach zawodowych, stosunków polsko-żydowskich w muzyce i twórczości literackiej. Dużo miejsca poświęcono też czasom Zagłady.

W ramach konferencji odbędzie się także spotkanie poświęcone książce dr. hab. Jana Doktóra Bracia, obcy czy współobywatele. Debaty chrześcijańskie na temat judaizmu i jego wyznawców w Europie do początków XIX wieku, która jest pierwszym tomem serii „Stosunki Polsko-Żydowskie” wydawanej przez ŻIH. W dyskusji z autorem udział wezmą m.in. prof. Stanislaw Obirek i prof. Anna Landau-Czajka.

--------------------

Sfinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017–2022.

Partnerzy projektu:

Instytut Nauk Socjologicznych i Pedagogiki SGGW w Warszawie

Instytut Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Zakład Historii Społecznej XIX i XX wieku IH PAN

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem