Ćwiczenia z ambiwalencji – próba zmierzenia się z tematem postaw Polaków wobec Zagłady

Seminarium naukowe poprowadzi dr Justyna Kowalska-Leder z Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego.

Wide cwiczenia

Spotkanie poświęcone wojennym świadectwom Polaków i Żydów, które zderzają czytelnika z niejednoznacznymi doświadczeniami, niemieszczącymi się w kategoriach epistemologicznych, wymykającymi się prostym kwalifikacjom etycznym i destabilizującymi matryce pamięci zbiorowej. Odsłonięcie strefy ambiwalencji za sprawą okupacyjnych świadectw jest poszukiwaniem takiego sposobu mówienia o przeszłości, który nie sprowadzałby się do kłamliwej narracji o masowej polskiej pomocy dla Żydów, a jednocześnie nie aktywizowałby mechanizmów obronnych blokujących bolesny namysł nad postawami Polaków wobec Zagłady.

Dr Justyna Kowalska-Leder – wykładowczyni w Instytucie Kultury Polskiej na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie kieruje pracami Zespołu Badań Pamięci o Zagładzie, a także Zakładu Historii Kultury. Współautorka książki „Obyczaje polskie. Wiek XX w krótkich hasłach” (2008), autorka monografii „Doświadczenie Zagłady z perspektywy dziecka w polskiej literaturze dokumentu osobistego” (2009) oraz naukowej edycji dziennika Reni Knoll (2012). Jest również współautorką i współredaktorką tomu „Ślady Holokaustu w imaginarium kultury polskiej” (2017). Ostatnio ukazała się jej książka „«Nie wiem, jak ich mam cenić…» Strefa ambiwalencji w świadectwach Polaków i Żydów” (2019).

Seminarium odbędzie się 12 listopada o godz. 11.00 w sali ŻIH w Błękitnym Wieżowcu, wejście od ul. Tłomackie.

Serdecznie zapraszamy!
Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem