Obchody Upamiętniające Ofiary Getta Ławkowego na UW

Podczas obchodów przemawiać będzie m.in. dr Helena Datner z Żydowskiego Instytutu Historycznego.

Wide obchody

82 lata temu władze Uniwersytetu Warszawskiego z rektorem Włodzimierzem Antoniewiczem na czele, pod presją skrajnie prawicowych i faszyzujących ugrupowań, takich jak ONR czy Młodzież Wszechpolska, uchwaliły, że 5 października rok akademicki rozpocznie się z nowymi, jawnie antysemickimi zasadami. Wprowadzono tzw. getto ławkowe, czyli segregację studentek i studentów.

Rok akademicki 1937/1938 był zatem pierwszym, któremu towarzyszył oficjalny i odgórny antysemityzm na UW. To nie był jednak początek dyskryminacji i przemocy wobec Żydów w Polsce. W latach 30. wydarzyło się znacznie więcej złego — także na UW. Na kampusie głównym pobito profesora Handelsmana za stawianie oporu próbom ograniczania liczby osób żydowskiego pochodzenia w prowadzonym przez niego Kole Historyków. Powszechne były również lincze przeprowadzane przez polskich studentów na mniejszości żydowskiej czy ograniczanie liczby przyjmowanych osób żydowskiego pochodzenia na wydziały polskich uniwersytetów. To zaledwie niewielka część smutnego obrazu akademii w międzywojniu.

Chcemy ponownie przywrócić pamięć o ofiarach getta ławkowego, sprzeciwić się postępującemu brunatnieniu sfery publicznej oraz wskazać na konieczność międzyludzkiej solidarności.

Spotykamy się 4 października o godz. 13.00 naprzeciwko tablic upamiętniających Marzec 1968 na Kampusie Głównym UW, tuż przy bramie głównej.

Plan obchodów:
13.00 - koncert chóru,
13.15 - otwarcie — Dominik Puchała i Antonina Dukowicz (Studencki Komitet Antyfaszystowski, Koło Badań Nad Nowym Autorytaryzmem),
13.30 — przemówienia zaproszonych gości: prof. dr hab. Włodzimierz Lengauer (Instytut Historyczny UW), prof. dr hab. Jacek Leociak (IBL PAN, Centrum Badań nad Zagładą Żydów), dr Helena Datner (ŻIH),

dr hab. Bożena Umińska-Keff, dr Elżbieta Janicka, prof. Zygmunt Stępiński (Muzeum Żydów Polskich POLIN), dr hab. Alina Cała, dr Ewa Majewska (Berlin Institute for Cultural Inquiry), dr Mikołaj Ratajczak (IFiS PAN),
Sebastian Słowiński (Studencki Komitet Antyfaszystowski. Zostaną również odczytane listy od prof. Ireny Grudzińskiej-Gross i Jacka Dehnela,
14.45 - koncert chóru.
Uroczystość poprowadzi dr Zuzanna Hertzberg.

Serdecznie zapraszamy w imieniu organizatorów!
Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem