Konferencja naukowa „Związani historią. Stosunki polsko-żydowskie na ziemiach polskich”

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej „Związani historią. Stosunki polsko-żydowskie na ziemiach polskich”, która odbędzie się w dniach 20–22 listopada 2019 roku w Żydowskim Instytucie Historycznym im. Emanuela Ringelbluma w Warszawie. Termin nadsyłania zgłoszeń został przedłużony do dnia 1 października 2019 r.

Wide wide wide konferencja  zwia zani historia . stosunki polsko z ydowskie na ziemiach polskich

Celem konferencji jest pokazanie wielokulturowości ziem Rzeczypospolitej na przykładzie relacji środowisk polskich i żydowskich oraz próba odpowiedzi na pytania: Jak kształtowały się kontakty między obiema wspólnotami na przestrzeni wieków? Jak wyglądały ich relacje w trudnym wieku XX? Czy tworzyła się wspólnota obywateli ponad podziałami? Jak kształtowały się tożsamość obywatelska, kultura i poczucie odpowiedzialności za kraj? Co zmieniło w stosunkach polsko-żydowskich pojawienie się politycznego antysemityzmu i nacjonalizmu?


Proponowane zagadnienia:

Lokalność – dzieje stosunków polsko-żydowskich w dużych miastach i małych miejscowościach, płaszczyzny współpracy i konfliktów, problem asymilacji i akulturacji;

Władza i polityka – kontakty polsko-żydowskie na płaszczyźnie politycznej, uczestnictwo w organach władzy lokalnej, przykłady współpracy międzynarodowościowej i wzajemne antagonizmy, wpływ władz państwowych na kształtowanie się stosunków pomiędzy Polakami a Żydami;

Gospodarka i środowiska zawodowe – relacje polsko-żydowskie na płaszczyźnie ekonomicznej, ze szczególnym uwzględnieniem różnego rodzaju organizacji, stowarzyszeń i związków zawodowych;

Kultura i edukacja – obraz stosunków polsko-żydowskich w literaturze, prasie, filmie, rozwój szkolnictwa polskiego a kształtowanie się tożsamości młodzieży żydowskiej;

Zagłada i pamięć – historia relacji polsko-żydowskich w czasie II wojny światowej i problemy związane z upamiętnieniem czasu Zagłady; ze względu na 119. rocznicę urodzin Emanuela Ringelbluma, która przypada 21 listopada 2019 roku, szczególnie serdecznie zapraszamy badaczy zajmujących się tematami związanymi z gettem warszawskim.

Jesteśmy również otwarci na inne zagadnienia związane z problematyką żydowską.

Do udziału w konferencji serdecznie zapraszamy historyków, socjologów, antropologów, filozofów, psychologów, literaturoznawców, kulturoznawców oraz przedstawicieli innych nauk i wszystkie osoby zajmujące się problematyką żydowską.

Miejsce obrad: Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma w Warszawie

Język konferencji: polski

Nie pokrywamy kosztów dojazdu i noclegów.

---------

Wszystkich prelegentów prosimy o wypełnienie KARTY ZGŁOSZENIOWEJ

Wszystkich wolnych słuchaczy zainteresowanych tematyką konferencji i chcących wziąć w niej udział, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: conference@jhi.pl.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 1 października 2019 roku.

Termin zakwalifikowania zgłoszeń: 15 października 2019 roku.

Zakwalifikowani uczestnicy proszeni będą o potwierdzenie udziału w konferencji.

Więcej informacji na temat projektu „Związani historią. Stosunki polsko-żydowskie na ziemiach polskich"


Ponadto 21 listopada 2019 roku w Żydowskim Instytucie Historycznym odbędzie się wiele wydarzeń związanych ze 119. rocznicą urodzin Emanuela Ringelbluma, o których będziemy informować na bieżąco. Już dzisiaj serdecznie na nie zapraszamy.

Wstęp na wszystkie wydarzenia będzie wolny!

Partnerzy projektu:

Instytut Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Zakład Historii Społecznej XIX i XX wieku IH PAN

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem