Jan Rochwerger — wspomnienie

W dniu 28.08.2019 w wieku 103 lat zmarł nasz wieloletni pracownik i kolega Jan Rochwerger.

Wide jan
Jan Rochwerger

Urodził się 16 listopada 1915 r. w Brnie, w rodzinie mieszczan krakowskich uciekających przed frontem I wojny światowej. Po Wielkiej Wojnie zamieszkał w Krakowie, gdzie ukończył VI Gimnazjum im. T. Kościuszki. Po zdaniu matury, studiował chemię na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Niestety, wybuch II wojny światowej nie pozwolił mu ukończyć studiów. W 1939 roku Pan Jan znalazł się we Lwowie, gdzie pracował na kolei, a następnie a po 1941 roku w kołchozie Svietlyj Jar niedaleko Stalingradu. W szeregach Wojska Polskiego przeszedł szlak bojowy aż do Berlina. Od 23.07.1944 do 23.10.1967 r. był żołnierzem Ludowego Wojska Polskiego.

Od 15.11.1968 r. był zatrudniony w ŻIH-u. pełniąc różne funkcje. Czytał w sześciu językach i dzięki tej umiejętności od 1984 r. zamieszczał w Biuletynie ŻIH przeglądy prasy zagranicznej oraz recenzje książek i artykułów prasowych. Od 1994 r. był specjalistą do spraw kontaktów i promocji Instytutu. Od 1996 r. pracował w bibliotece. Do końca 2008 r. był zatrudniony na pełnym etacie, następnie na pół etatu. Do setnych urodzin pracował 3 razy w tygodniu katalogując czasopisma i nadal przygotowując przeglądy prasy zagranicznej, które zamieszczano w naszym biuletynie, a w ostatnim okresie na stronie internetowej Instytutu.

Krótko po swym jubileuszu ze względu na zły stan zdrowia zakończył pracę w ŻIH-u.

Będziemy Go pamiętać jako przeuroczego, kulturalnego Starszego Pana.

Alicja Kościan, Kaja Wieczorek


Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem