Falenicka Atlantyda

20 sierpnia, w dniu 77. rocznicy likwidacji falenickiego getta, w Kinokawiarni Stacja Falenica, odbędzie się premierowy pokaz dokumentu „Falenicka Atlantyda” — sentymentalnej filmowej podróży do przedwojennej Falenicy. Żydowski Instytut Historyczny jest partnerem filmu.

Wide falenicka atlantyda

Falenica jest zjawiskiem kulturowym. Kiedyś była to miejscowość letniskowa, w której toczyło się intensywne życie kulturalne. Po wielu ciekawych miejscach nie ma już śladu, ale mogły zachować się one na fotografii czy w opowieści. Chcemy, by uczestnicy projektu poczuli ducha dawnej Falenicy. Wszystkie materialne ślady: wywiady, zdjęcia, albumy staną się właśnie tkanką filmu dokumentalnego. Również ludność żydowska mieszkająca dawniej w Falenicy będzie przedmiotem naszego zainteresowania. Chcemy zaktywizować młodzież, by odkryła dawne dzieje, zaczęła inaczej patrzeć na swoją okolicę, na najstarszych mieszkańców, którzy pamiętają wojnę i czasy przedwojenne — mówi opiekun artystyczny projektu i mieszkaniec Falenicy Irek Dobrowolski. Zachęcona przez niego grupa młodych filmowców porównywała opowieści dawnych świadków ze współczesną topografią miasteczka — przez 3 lata ich pasjonującej pracy towarzyszyła kamera, efektem czego są godziny fascynującego materiału wideo.

„Falenicka Atlantyda” to świat, który żyje w pamięci najstarszych mieszkańców, opowieściach tych, którzy już odeszli, ale pozostawili swoje historie dzieciom. Dokument ma pokazać świat, którego już nie ma i poszerzyć świadomość historyczną mieszkańców Wawra jako „małej ojczyzny”, której centrum była przed wojną właśnie Falenica.

Justyn Kołakowski — reżyser debiutujący „Falenicką Atlantydą”, pracujący pod nadzorem artystycznym pomysłodawcy projektu — Irka Dobrowolskiego — mówi o tym miejscu tak: Moi rówieśnicy zwykle uciekali z Falenicy, chcieli się stąd wyrwać. Nieliczni tylko świadomi mieszkańcy dostrzegali jej unikatowy charakter. Dzisiaj odwracamy tę sytuację odsłaniając dawną twarz Falenicy poprzez film. I co jest niezwykłe — kontekst historyczny okazuje się bardzo aktualny, wręcz namacalny. Wierzę że prawda o falenickich losach umocni więź pomiędzy przestrzenią i społecznością, która coraz piękniej rozkwita. Nic już nie będzie takie samo — Atlantyda powraca na powierzchnię!

Przed I wojną światową Falenica była osadą drewnianych domów letniskowych, które były głównie własnością Żydów. W czasie I wojny osada została zniszczona, jednak tuż po zakończeniu walk nastąpił szybki jej rozwój. W latach dwudziestych kwitł tu przemysł: huta szkła kolorowego Józefa Nowotnego, cegielnia „Sylikat” Jana Szałasa oraz Tartak Najwera. Powstawały szkoły, kościoły i liczne sklepy. Zbudowano dwa kina: „Wir” i „Bałtyk”. II wojna światowa położyła kres świetności Falenicy — w latach 1939–1942 Niemcy utworzyli tu getto, a 6 tysięcy Żydów, dawnych mieszkańców tych okolic, została zgładzona. Większość z nich wywieziono 20 sierpnia 1942 roku do Treblinki i tam zamordowano. Po wschodniej stronie dworca PKP znajduje się pomnik upamiętniający tragedię tamtych dni.

Producentem „Falenickiej Atlantydy” jest Anna Dobrowolska i firma Film Street. Projekt wspierany jest przez Gminę Wawer.

Premiera filmu odbędzie się w Kinokawiarni Stacja Falenica, przy ulicy Patriotów 44B, o godz. 20.30 w ramach obchodów 77. rocznicy likwidacji falenickiego getta. Szczegółowy program:

godz. 18:00 — spotkanie przy pomniku (Frenkla róg Patriotów) i uroczystości związane z 77. rocznicą likwidacji falenickiego getta — prowadzenie p. Paweł Przyrowski,

godz. 19:00 — premiera filmu „Falenicka Atlantyda” w KinoKawiarni Stacja Falenica, dla zaproszonych gości,

godz. 20:30 — otwarty pokaz plenerowy „Falenickiej Atlantydy” — ogród Kinokawiarni Stacja Falenica.

Zwiastun filmu:


Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem