Nader / Poprzęcka / Słodkowski / Turowski – spotkanie

Zapraszamy na spotkanie autorskie i debatę wokół najnowszych książek dr Luizy Nader (ASP) „Afekt Strzemińskiego. „Teoria widzenia”, rysunki wojenne, Pamięci przyjaciół – Żydów” oraz dra Piotra Słodkowskiego (ASP) „Modernizm żydowsko-polski. Henryk Streng / Marek Włodarski a historia sztuki”.

Wide nader

Oprócz autorów w dyskusji udział wezmą wybitni badacze sztuki współczesnej: prof. Maria Poprzęcka (Kolegium Artes Liberales UW (CLAS)) oraz prof. Andrzej Turowski (Uniwersytet Burgundzki).

Moderacja dyskusji: Małgorzata Wosińska (ŻIH).

Dyskusja odbędzie się 9 czerwca o godz. 16.00 w Żydowskim Instytucie Historycznym.

Serdecznie zapraszamy!


Luiza Nader, Afekt Strzemińskiego. „Teoria widzenia”, rysunki wojenne, Pamięci przyjaciół – Żydów, Wydawnictwo IBL PAN — Muzeum Sztuki w Łodzi – Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Warszawa 2018

Celem książki jest gruntowne przemyślenie istotnych fragmentów wojennej i powojennej twórczości Władysława Strzemińskiego, a także w szerszej perspektywie — niektórych podstawowych założeń historii sztuki w Polsce. Luiza Nader proponuje badanie dzieł i tekstów artysty, a także towarzyszących im dyskursów, upatrując w twórczości Strzemińskiego szczelin umożliwiających refleksję doświadczenia historycznego z perspektywy współczesności. Uzupełniające się nawzajem: „Teoria widzenia” (powstająca między 1945 a 1952 r.), rysunki wojenne (1939–1945), cykl kolaży Pamięci przyjaciół – Żydów (1945–1947) rozpatrywane są z punktu widzenia „afektywnej historii sztuki”, łączącej w sobie koncepcje teorii ugruntowanej, teorii afektu i refleksji etycznej (R. Braidotti) oraz humanistyki afirmatywnej (E. Domańska). Według badaczki, dzieła Strzemińskiego stawiają polską historię sztuki przed marginalizowanym dotychczas przez dyscyplinę problemem, jakim jest wydarzenie Zagłady Żydów, a wraz z nim — kwestia pozycji obserwatora Szoa. W przypadku Strzemińskiego autorka bada tę pozycję odchodząc od przestrzeni trauma studies i podążając w kierunku teorii afektu. Dzieła analizowane są więc za pomocą pojęć winy, wstydu czy empatii, ale Nader wprowadza także oryginalne problemy badawcze, takie jak: neuroświadectwo, afektywne pamiętanie, a przede wszystkim - perspektywę afektywnego obserwatora. Którym był wszak nie tylko Strzemiński, ale i sama autorka, jak i każdy kto obcował z pracami bohatera książki.

Dr Luiza Nader — historyczka sztuki, adiunkt w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Autorka książki na temat sztuki konceptualnej w Polsce (Konceptualizm w PRL, Warszawa 2009) oraz szeregu tekstów poświęconych sztuce po 1939 r. Jej badania koncentrują się na sztuce nowoczesnej, awangardowej i neoawangardowej (szczególnie w Europie Centralnej), na związkach pola kulturowego z wydarzeniami granicznymi, na relacjach sztuki i Holokaustu. Inspiruje się teoriami związanymi z problematyką afektu, emocji, pamięci, traumy, koncepcjami łączonymi z materialnym zwrotem oraz humanistyką i etyką afirmatywną.


Piotr Słodkowski, Modernizm żydowsko-polski. Henryk Streng / Marek Włodarski a historia sztuki, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2019

Książka poświęcona jest twórczości i doświadczeniu biograficznemu polsko-żydowskiego malarza modernistycznego, aktywnego w międzywojennym Lwowie i powojennej Warszawie, Henryka Strenga / Marka Włodarskiego. Celem, który stawia sobie autor, nie jest jednak monografia tego wybitnego artysty, ale dynamiczne ujęcie, mające odsłonić relacje między trzema wielkimi polami problemowymi polskiej sztuki XX wieku: modernizmem, zaangażowaniem społeczno-politycznym, tożsamością kulturową. Równolegle książka przynosi krytyczną obserwację historii sztuki jako dyscypliny. Negując uproszczenia tradycyjnych narracji, na płaszczyźnie metodologicznej Słodkowski postuluje badania ugruntowane na artyście i jego dziele, a tym samym – kreowane przez ruch od materiału źródłowego do teorii, nie zaś odwrotnie.

Dr Piotr Słodkowski — historyk sztuki, adiunkt w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Absolwent programu doktorskiego Akademii Artes Liberales. Redaktor książek „Przestrzeń społeczna. Historie mówione Złotego Grona” i Biennale Sztuki Nowej (2014) oraz (z Agatą Pietrasik) „Czas debat. Antologia krytyki artystycznej z lat 1945–1954 (2016)”. Dwukrotny laureat Nagrody Stowarzyszenia Historyków Sztuki im. Szczęsnego Dettloffa (2017, 2018). Interesuje się polską i środkowoeuropejską sztuką XX wieku w perspektywie współczesnej myśli humanistycznej. 


 


Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem