Wobec „niespotykanego w dziejach mordu”

Spotkanie z Adamem Puławskim, autorem książki, w Księgarni na Tłomackiem.

Wide zrzut ekranu 2019 04 16 o 11.43.35

Książka, która ukazała się w 2018 roku, jest nowatorska, jeśli chodzi o warstwę informacyjną. Autor sprostował wiele kwestii dotyczących funkcjonowania kanałów komunikacyjnych między krajową konspiracją a instytucjami emigracyjnymi. Jako pierwszy ustalił wszystkie tzw. poczty, które w okresie „wielkiej akcji” i tuż po niej zostały wysłane do Londynu przez AK i delegaturę i ustalił, czy znajdowały się w niej materiały o zagładzie getta warszawskiego. Według autora pierwszym naocznym świadkiem zagłady warszawskich Żydów, który poinformował o tym świat, był członek polskiej konspiracji N. Segieda. Autor ustalił także nową trasę podróży kuriera Jana Karskiego oraz przede wszystkim wykazał, jakimi drogami dotarły do Londynu najważniejsze opracowania z kraju, które stały się podstawą rządowej akcji dyplomatycznej zakończonej międzynarodową deklaracją 17 grudnia 1942 roku. 

(prof. Andrzej Żbikowski)

Spotkanie poprowadzi prof. Andrzej Żbikowski.

Spotkanie odbędzie się 12 maja o godz. 16.00 w Księgarni na Tłomackiem.

Zapraszamy!


Dr Adam Puławski — doktor nauk humanistycznych, historyk i politolog, zajmuje się tematyką II wojny światowej, szczególnie zagłady Żydów na okupowanych ziemiach polskich oraz dziejami Polskiego Państwa Podziemnego. Współautor tomu „Podziemie zbrojne na Lubelszczyźnie wobec dwóch totalitaryzmów 1939 — 1956” (Warszawa 2002). Współautor teki edukacyjnej IPN „Zagłada Żydów polskich w czasie II wojny światowej” (Warszawa 2005), autor książki „W obliczu Zagłady. Rząd RP na Uchodźstwie, Delegatura Rządu RP na Kraj, ZWZ-AK wobec deportacji Żydów do obozów zagłady (1941–1942)” (Lublin 2009).

------------------------------

Pełen tytuł publikacji: Wobec „niespotykanego w dziejach mordu”. Rząd RP na uchodźstwie, Delegatura Rządu RP na kraj, AK a eksterminacja ludności żydowskiej od „wielkiej akcji” do powstania w getcie warszawskim. Publikacja wydawnictwa Stowarzyszenie Rocznik Chełmski w ramach Centralnego Programu Badawczego „Ziemie polskie pod okupacją 1939–1945”.


Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem