Ku Zagładzie. Życie codzienne w getcie łódzkim

Seminarium Pracowni Społeczności Wielkomiejskich poprowadzi dr Ewa Wiatr z Centrum Badań Żydowskich Uniwersytetu Łódzkiego.

Wide seminaria 2.04 popr

Tematem badań podjętych przez Ewę Wiatr stała się specyfika getta łódzkiego, wpływająca na kształt jego społeczności oraz znajdująca odbicie w codziennym życiu. Uchwycenie tego zagadnienia stało się możliwe dzięki przyjrzeniu się organizacji wewnętrznej i próbom ułożenia norm społecznych i prawnych oraz sposobom radzenia sobie w warunkach okupacyjnych. Celem pracy było skupienie się przede wszystkim na tych elementach, które z różnych powodów umykały uwadze w dotychczasowych badaniach bądź były analizowane pobieżnie. Autorka spogląda na człowieka w getcie, uplątanego w normy, zakazy i nakazy stawiane przez władze niemieckie i żydowską administrację, prześledziła dostosowanie społeczeństwa getta do anormalnej sytuacji, jego samoorganizację, będącą odpowiedzią na prześladowania. Podejmuje się również próby zmierzenia się z pytaniem, czy forsowana przez Rumkowskiego strategia przetrwania, okazała się słuszna.

Dr Ewa Wiatr jest historyczką związaną z Centrum Badań Żydowskich Uniwersytetu Łódzkiego; specjalizuje się w historii Żydów w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem getta łódzkiego. Autorka licznych artykułów naukowych na ten temat oraz edytorka wielu tekstów źródłowych. Jest laureatką Nagrody Historycznej Polityki 2018 w kategorii pamiętniki i wspomnienia za opracowanie naukowe Dziennika z łódzkiego getta Rywki Lipszyc.

Spotkanie odbędzie się 2 kwietnia o godz. 11.00 w sali ŻIH w Błękitnym Wieżowcu, wejście od ul. Tłomackie.

Zapraszamy!
Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem