Z kartoteki traum. Francuskojęzyczna literatura świadectwa – Anna Langfus i Piotr Rawicz

Seminarium naukowe poprowadzi dr Anna Ciarkowska, asystentka w Katedrze Teorii Literatury w Instytucie Kultury Współczesnej na Uniwersytecie Łódzkim.

Wide seminaria 12.03

Powieści Anny Langfus i Piotra Rawicza zaliczane są do kanonu francuskojęzycznej literatury Holocaustu, ale w Polsce nadal nie doczekały się analizy, a ich niezwykłe biografie nie są znane szerszej grupie odbiorców. Biografie te aż do 1947 roku są podobne – oboje urodzili się w zasymilowanych, zamożnych rodzinach żydowskich, ich pierwszym językiem był polski. W czasie wojny ukrywali się na tzw. „aryjskich papierach” i przeszli piekło gestapowskich przesłuchań. Chociaż w tym samym niemal czasie wyjechali do Paryża, a ich językiem „literackim” od razu stał się francuski, ich życiowe i emigracyjne ścieżki zaczęły biec zupełnie innymi torami. Twórcy podejmowali nie tylko inne wybory życiowe, ale i twórcze, obierając całkowicie inne strategie mówienia o traumatycznych doświadczeniach. Efektem tych wyborów są dwa zupełnie odmienne teksty prozatorskie – Skazana na życie  i Krew nieba. W tekstach tych oraz w wypowiedziach pozaliterackich wykrystalizowała się różnie rozumiana przez Langfus i Rawicza postać pisarza-świadka, który tworzy literaturę „specjalnego zobowiązania”. To właśnie pojęcia świadka, świadectwa, zobowiązania i prawdy będą główną osią wykładu i refleksji nad życiem i twórczością Anny Langfus i Piotra Rawicza.

Seminarium odbędzie się 12 marca 2019 o godz. 11.00 w sali ŻIH w Błękitnym Wieżowcu.

Serdecznie zapraszamy!

 

Dr Anna Ciarkowska – asystentka w Katedrze Teorii Literatury w Instytucie Kultury Współczesnej na Uniwersytecie Łódzkim. W 2017 r. obroniła pracę doktorską pt. „Francuskojęzyczna literatura świadectwa pisarzy o polsko-żydowskich korzeniach: Anna Langfus i Piotr Rawicz” napisaną pod kierunkiem prof. Grzegorza Gazdy. Obecnie, w ramach stypendium MKiDN, pracuje nad książką o Piotrze Rawiczu.Projekt zrealizowany w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem