Krajobrazy dziedzictwa. Żydowskie obiekty religijne w przestrzeni woj. śląskiego

Seminarium naukowe poprowadzi Anna Majewska – laureatka pierwszej nagrody w kategorii prac magisterskich Konkursu im. Majera Bałabana.

Wide seminaria styczen  29.01 popr
Budynek posynagogalny w Wodzisławiu Śląskim

W obrębie współczesnego województwa śląskiego do okresu terroru hitlerowskiego funkcjonowało kilkaset obiektów religijnych w prawdopodobnie 47 w pełni zorganizowanych gminach żydowskich. Były nimi cmentarze, towarzyszące im domy przedpogrzebowe oraz synagogi, domy modlitwy i mykwy. Rozporządzały nimi wspólnoty żydowskie różniące się między sobą pod wieloma względami. Obok wielkomiejskich społeczności m.in. Gliwic, Bytomia i Katowic, Żydzi tworzyli również mniejsze wspólnoty w takich miejscowościach jak Łazy, Zaborze i położona na południu Rajcza. Żydzi zamieszkujący do II wojny światowej obecne województwo śląskie funkcjonowali w odrębnych środowiskach socjo-kulturowych, co wynikało z lokalizacji gmin na terenie odmiennych, dzisiaj już nieistniejących, państw. Rozliczne uwarunkowania spowodowały ukształtowanie zróżnicowanych krajobrazów dziedzictwa żydowskich społeczności. Głównym celem wystąpienia jest przedstawienie różnic w rozmieszczeniu i fizjonomii żydowskich obiektów religijnych w ujęciu geograficznym.

Seminarium poprowadzi Anna Majewska – laureatka pierwszej nagrody w kategorii prac magisterskich Konkursu im. Majera Bałabana, doktorantka w Katedrze Geografii Politycznej, Historycznej i Studiów Regionalnych Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego.


Spotkanie odbędzie się 29 stycznia 2019 r. o godz. 11.00 w sali ŻIH w Błękitnym Wieżowcu, wejście od ul. Tłomackie.

Serdecznie zapraszamy!Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem