Konferencja EHRI w Żydowskim Instytucie Historycznym

6 grudnia w siedzibie Żydowskiego Instytutu Historycznego odbyła się międzynarodowa konferencja „Research and Preservation of the Secret Archive of the Warsaw Ghetto”. Wydarzenie było elementem programu ramowego EHRI (European Holocaust Research Infrastructure — Europejskiej Infrastruktury Badań nad Zagładą).

Wide main
Krzysztof Czajka — Kalinowski i Marta Wojas opowiadają o cyfrowych projektach ŻIH  /  zdjęcie: Grzegorz Kwolek (ŻIH)

Tematem konferencji była działalność grupy Oneg Szabat, a jej celem przedstawienie różnorodnych perspektyw badawczych związanych z opracowaniem i udostępnieniem Podziemnego Archiwum Getta Warszawy. Wzięli w niej udział pracownicy różnych ośrodków naukowych z całego świata, m.in. Stanów Zjednoczonych, Kanady, Włoch, Wielkiej Brytanii. Organizatorem wydarzenia był Żydowski Instytut Historyczny.

W trzech panelach dyskusyjnych poruszono szereg tematów związanych z udokumentowanymi przez Emanuela Ringelbluma i jego współpracowników z Oneg Szabat losami Żydów pod okupacją niemiecką (funkcjonowanie i rola mykw w getcie warszawskim, przestępczość kryminalna czy konflikty między różnymi grupami społecznymi w obrębie getta). Część prezentacji była poświęcona metodologii zbierania danych i ich analizy przyjętej przez Oneg Szabat, a także samym dokumentom — ich warstwie fizycznej, znaczeniowej, dokumentacyjnej.

Maria Ferenc-Piotrowska przedstawiła projekt wirtualnej Encyklopedii Warszawskiego Getta, który został zapoczątkowany w 2018 r. w Żydowskim Instytucie Historycznym. Zakłada on stworzenie semantycznej bazy danych, która w oparciu o relacje oraz dokumenty znajdujące się w Archiwum Ringelbluma udostępni na portalu DELET najważniejsze pojęcia związane z gettem warszawskim, informacje o osobach w nim zamkniętych, warunkach życia, terrorze i zbliżającej się Zagładzie.

Krzysztof Czajka-Kalinowski i Marta Wojas opowiedzieli o cyfrowych projektach Żydowskiego Instytutu Historycznego: Centralnej Bibliotece Judaistycznej i portalu DELET stanowiącym jeden z najważniejszych elementów Programu Oneg Szabat. Dzięki nim, każdy, bez względu na miejsce zamieszkania, ma pełen dostęp do wszystkich zasobów Podziemnego Archiwum Getta Warszawy. Dokumenty, które zostały zdigitalizowane w bardzo wysokiej rozdzielczości, stanowią niezwykle cenne źródło wiedzy nie tylko dla naukowców, ale również uczniów, nauczycieli i wszystkich osób zainteresowanych historią Żydów w Polsce.Projekt EHRI

Projekt EHRI został powołany do życia z inicjatywy Unii Europejskiej, która podjęła się jego finansowania w ramach funduszu przeznaczonego na koordynację badań naukowych. Na jesieni 2008 r. w Brukseli odbyło się pierwsze zebranie. Do współpracy zaproszono wówczas instytuty naukowe, archiwa państwowe, muzea oraz instytucje utworzone w celu upamiętnienia ofiar Zagłady. Inauguracja EHRI odbyła się w listopadzie 2010 roku w Brukseli.

EHRI stanowi swego rodzaju konsorcjum instytutów, muzeów czy miejsc pamięci. Jego hasłem jest „Connecting collections” – „Łączenie kolekcji”. Celem przedsięwzięcia jest głównie identyfikacja zbiorów dokumentów dotyczących Zagłady i sporządzenie ich internetowego katalogu. W ramach EHRI odbywają się również szkoły letnie. Ponadto EHRI jest fundatorem miesięcznych i dwumiesięcznych stypendiów umożliwiających badania w niektórych instytucjach uczestniczących w programie.

Efekty pracy EHRI można zobaczyć na portalu internetowym. Składa się on z 3 zasadniczych części: informacji o poszczególnych krajach, o instytucjach posiadających materiały dotyczące Zagłady (głównie archiwach) oraz o zespołach archiwalnych. Strony organizacyjne portalu są dostępne w czterech językach (angielski, francuski, niemiecki i polski), natomiast informacje o 57 krajach i o 1829 instytucjach są dostępne w języku angielskim. Informacje o 152 692 zespołach archiwalnych zostały zgromadzone przy wykorzystaniu różnych źródeł, dlatego w tej części bazy danych występuje 13 języków, przy czym po angielskim drugim najczęściej używanym językiem jest polski, ze względu na mnogość źródeł w polskich archiwach.

Obecnie jest realizowany program EHRI II przewidziany na lata 2015–2020. W drugiej fazie projektu, oprócz udziału w dalszej pracy nad tworzeniem baz danych, ŻIH zaprosi stypendystów, którzy dzięki funduszom EHRI będą mogli przyjechać do Warszawy i studiować dokumenty znajdujące się w naszych zbiorach.
Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem