II Rzeczpospolita, ale czyja? (Dlaczego międzywojenna Polska nie mogła być dobra dla Żydów?)

Seminarium naukowe poprowadzi dr hab. Grzegorz Krzywiec, historyk, pracownik naukowy Instytutu Historii PAN.

Wide czwartki na t omackiem 11.12

Temat wystąpienia będzie nawiązaniem do głośnego wystąpienia (potem także artykułu) Ezry Mendelsona Interwar Poland: Good for the Jews or Bad for the Jews? (The Jews in Poland, ed. Chimen Abramsky, Maciej Jachimczyk, and Antony Polonsky, Oxford: Basil Blackwell, 1986) i zarazem próbą rewizji postawionych wtedy pytań, a zarazem odpowiedzi, czy (i kiedy) odrodzone w listopadzie 1918 r. państwo polskie stwarzało warunki i możliwości (m.in. prawne, ekonomiczne, społeczne) dla rozwoju ludności żydowskiej i innych mniejszości narodowych; ich integracji i awansu w życiu publicznym, jakie było w nim miejsce i znaczenie antysemityzmu politycznego i zarazem jego przeciwników. Pośrednio wystąpienie będzie próbą kontekstowej dyskusji z tezami prac, które ukazały się w ostatnich latach (m.in. Rosa Lehmann, Symbiosis and Ambivalence. Poles and Jews in a Small Galician Town, New York, Oxford 2001; Carole Fink, Defending the Rights of Others: The Great Powers, the Jews, and International Minority Protection, 1878–1938, Cambridge 2008, Williama H. Hagen, Anti-Jewish Violence in Poland, 1914–1920, Cambridge 2018; Jehudy Reinharza&Yaacova Shavit, The Road to September 1939, Polish Jews, Zionist, and the Yishuv on the Eve of World War I, New York 2018), a także licznych prac w języku polskim).

Seminarium poprowadzi dr hab. Grzegorz Krzywiec, historyk, pracownik naukowy Instytutu Historii PAN.

Seminarium odbędzie się 11 grudnia o godz. 11.00 w sali w Błękitnym Wieżowcu.

Seminarium jest częścią cyklu Wyprawa w żydowskie Dwudziestolecie towarzyszącego wystawie czasowej Wolny Ptak. Der Frajer Fojgl. Karykatura z prasy żydowskiej w niepodległej Polsce.

Zapraszamy!Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem