Konferencja naukowa „Związani historią. Stosunki polsko–żydowskie na ziemiach polskich”

16 listopada 2018 roku w Żydowskim Instytucie Historycznym odbyła się konferencja naukowa „Związani historią. Stosunki polsko-żydowskie na ziemiach polskich”. Był to pierwszy etap projektu pod kierunkiem prof. Anny Landau-Czajki. Jego realizacja przewidziana jest na kilka lat. Efektem projektu będzie przygotowanie serii wydawniczej przedstawiającej relacje polsko-żydowskie na ziemiach polskich na przestrzeni dziejów, ze szczególnym uwzględnieniem okresu dwudziestolecia międzywojennego oraz drugiej wojny światowej.

Wide otwarcie

Przewidywane jest także wydawnictwo źródłowe: wybór dokumentów, relacji Ocalałych (o kontaktach ze stroną polską) znajdujących się w zbiorach ŻIH w kolekcji „Świadectwa Zagłady”, zebranych przez Centralną Żydowską Komisję Historyczną w latach 1944–1947. Są to niezwykle cenne, niepublikowane dotąd dokumenty. W wyniku prac zespołu zostaną również wydane dwa tomy o miejscach pamięci i ich miejscu we współczesnym społeczeństwie polskim, metodach upamiętniania i renowacji, świadomości społeczności lokalnych, a także o terenach byłych obozów i gett.

Projekt ma charakter interdyscyplinarny. Obok historyków w konferencji wzięli udział również socjologowie, antropolodzy, psychologowie, kulturoznawcy, historycy sztuki, filolodzy polscy i judaiści. W konferencji uczestniczyło ponad 50 naukowców z różnych ośrodków badawczych, nie tylko z Warszawy, Krakowa, Wrocławia czy Łodzi, ale także z Częstochowy, Opola, Rzeszowa, Bydgoszczy, Lublina oraz Kielc, dzięki czemu prezentacje i dyskusje podczas konferencji stanowiły interesujący przekrój najnowszych badań na temat relacji polsko-żydowskich w XX wieku.

Konferencja została podzielona na 6 paneli tematycznych, odpowiadających późniejszym tomom monograficznym:

Miasta i miasteczka – prof. Jolanta Żyndul

Władza i polityka — prof. Paweł Śpiewak


Zagłada – prof. Andrzej Żbikowski

Gospodarka i środowiska zawodowe – prof. Hanna Kozińska-Witt

Młodzież – prof. Anna Landau-Czajka

Kultura – prof. Jan Doktór

 

Podczas konferencji uczestnicy mieli okazję wziąć udział w oprowadzaniu kuratorskim dr Agnieszki Żółkiewskiej „Wolny ptak. Der Frajer Fojgl. Karykatura z prasy żydowskiej w niepodległej Polsce”, która została otwarta z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Wystawa jest pierwszą i największą jak dotąd ekspozycją rysunków satyrycznych opublikowanych na łamach prasy żydowskiej w języku jidysz i polskim w latach 1919–1939.

Chcielibyśmy podziękować wszystkim uczestnikom za obecność, urozmaicone i ciekawe wystąpienia oraz inspirujące dyskusje!

Komitet Naukowy konferencji:

prof. Jan Doktór

prof. Anna Landau-Czajka

prof. Paweł Śpiewak

prof. Andrzej Żbikowski

Komitet Organizacyjny konferencji:

Magdalena Szyszkowska

dr Zofia Trębacz

----------------------------------

Partnerzy projektu „Związani historią. Stosunki polsko-żydowskie na ziemiach polskich”:

Instytut Judaistyki UJ w Krakowie

Wydział Nauk Społecznych SGGW

Zakład Historii Społecznej XIX i XX wieku IH PAN


Więcej informacji na temat projektu „Związani historią. Stosunki polsko-żydowskie na ziemiach polskich”.


Konferencję sfinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2012–2022.
Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem