Społeczność żydowska w przestrzeni ekonomicznej Zielonej Góry XIX i I poł. XX wieku

Seminarium naukowe poprowadzi prof. Zbigniew Bujkiewicz z Łużyckiej Szkoły Wyższej, pracownik Archiwum Państwowego w Zielonej Górze.

Wide zielona go ra

Seminarium poświęcone rozwojowi społeczno-gospodarczemu Zielonej Góry od końca XVIII do połowy XX wieku. Omówione zostaną uwarunkowania ekonomiczne migracji ludności żydowskiej do Zielonej Góry, różnorodność form prowadzonej przez nią działalności zarobkowej, liczebność gminy żydowskiej w Zielonej Górze oraz świadectwa materialne pozostawione w mieście przez zielonogórskich Żydów.

Seminarium poprowadzi prof. Zbigniew Bujkiewicz z Łużyckiej Szkoły Wyższej, pracownik Archiwum Państwowego w Zielonej Górze.

Seminarium odbędzie się 13 listopada o godz. 11.00 w sali ŻIH w Błękitnym Wieżowcu.

Zapraszamy!

Zbigniew Bujkiewicz, ur. w 1955 roku w Żaganiu, profesor Łużyckiej Szkoły Wyższej i pracownik Archiwum Państwowego w Zielonej Górze z czterdziestoletnim stażem pracy. Zajmuje się głównie historią regionalną pogranicza Polski i Niemiec XIX i XX wieku. Najważniejsze publikacje: „Aspiracje kolonialne w polityce zagranicznej Polski w okresie międzywojennym" (1998), „Krajobraz materialny i społeczny Zielonej Góry od końca XVIII do połowy XX wieku: przestrzeń, ludność, gospodarka" (2003), „Szkoły w regionie lubuskim w XIX i pierwszej połowie XX wieku: dziedzictwo archiwalne i kulturowe" (2015), „Zielonogórska Gmina Żydowska 1813–1942" (2017). Autor licznych publikacji w czasopismach specjalistycznych i regionalnych.
Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem