Ruszyła rejestracja do Akademii Zimowej 2018!

Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma w Warszawie zaprasza do udziału w kolejnej edycji Akademii Zimowej w dniach 8–9 grudnia 2018 r. Zgłoszenia będą przyjmowane do dn. 23 listopada 2018 r. włącznie.

Wide wide 5

Dwudniowe seminarium przeznaczone jest dla nauczycieli, edukatorów oraz lokalnych aktywistów zaangażowanych w realizację projektów związanych z tematyką żydowską i zagadnieniami dotyczącymi wielokulturowości oraz tolerancji. Seminarium jest organizowane w ramach Programu Oneg Szabat.

W programie Akademii Zimowej 2018 znajdują się wykłady, oprowadzania kuratorskie po wystawach Instytutu, warsztaty oraz wizyta studyjna w byłym niemieckim nazistowskim obozie zagłady w Treblince.


Program Akademii Zimowej 2018

8 grudnia (sobota)

10:00 – 10:15 rejestracja i powitanie uczestników Akademii

10.15 – 10:50 zwiedzanie wystawy czasowej: Wolny ptak. Der Frajer Fojgl. Karykatura z prasy żydowskiej w niepodległej Polsce.

przerwa kawowa

11.00 – 11.45 wykład: Sytuacja ludności żydowskiej w okupowanej Polsce

11:45 – 13:15 zwiedzanie wystawy stałej: Czego nie mogliśmy wykrzyczeć światu

13:15 – 14.15 warsztat: Praca nad tekstem dokumentu osobistego na przykładzie fragmentów Dziennika Abrahama Lewina

14.15 – 15:15 lunch

15:15 – 16:00 prezentacja: Delet – portal edukacyjno-badawczy, czyli jak tworzyć samemu lekcje, warsztaty i prezentacje na bazie materiałów z wystawy stałej i dzieł sztuki ze zbiorów

16.00 – 17.00 warsztat: Zobacz historię analiza materiałów fotograficznych w praktyce

17.00–19.00 pokaz fragmentów filmu: Kto napisze naszą historię? reż. Roberta Grossman poprzedzony wprowadzeniem

9 grudnia (niedziela)

Wizyta studyjna w Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince

09:00 wyjazd z Warszawy (zbiórka na Placu Bankowym – parking przed Ratuszem)

11:00 przyjazd do Muzeum

11:15 – 12:30 oprowadzanie po ścieżce edukacyjnej byłego obozu śmierci w Treblince

12:30 – 13:00 przerwa na lunch

13:00 – 13:30 podsumowanie i zakończenie Akademii

13:30 wyjazd z Muzeum

ok. 16:00 – powrót do Warszawy

*Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie.

***

W tym roku osoby chcące wziąć udział w Akademii Zimowej mogą ubiegać się nagrodę finansową w wysokości 300 zł brutto.

Regulamin nagród

1. Cel

Wsparcie nauczycieli i edukatorów w pracy dydaktycznej, poszerzenie ich wiedzy i dostępnych narzędzi edukacyjnych. Do udziału w seminarium zaproszeni zostaną nauczyciele i edukatorzy, którzy zaproponują najciekawsze działania z młodzieżą możliwe do zrealizowania z wykorzystaniem wiedzy i narzędzi pozyskanych w czasie Akademii Zimowej.

2. Kto może ubiegać się o nagrodę i udział w Akademii Zimowej 2018

Nauczyciele, edukatorzy oraz aktywiści lokalni z całej Polski prowadzący zajęcia z młodzieżą chcący wziąć udział w Akademii Zimowej 2018.

Uwaga: Limit miejsc w tegorocznej Akademii Zimowej wynosi 20 osób.

3. Termin

Ankietę dostępną online (dostępną poniżej) należy wypełnić do 23 listopada 2018 r. włącznie.

4. Wymagane dokumenty

Osoby ubiegające się o nagrodę w ramach Akademii Zimowej prosimy o wypełnienie ankiety online (dostępnej poniżej). W ankiecie należy wypełnić wszystkie pole. Pole dotyczące motywacji (opis projektu edukacyjnego) oraz informacje o uczestnictwie w Akademiach ŻIH w poprzednich latach będą brane pod uwagę przy ocenie dokumentów.

5. Kryteria oceny

Komisja oceniająca ŻIH przyzna nagrody 20 uczestnikom Akademii na podstawie poniższych kryteriów:

1. Listu motywacyjnego zawierający propozycję /opis działania edukacyjnego dot. problematyki Zagłady ze wskazaniem, jakie metody i narzędzia zostaną w projekcie wykorzystane oraz określenie celu projektu. Tekst powinien zawierać maksymalnie 800 znaków (punktacja od 0–9);

2. Informacji dotyczącej uczestnictwa w Akademiach Zimowych i Letnich organizowanych przez ŻIH w poprzednich latach (punktacja od 0 do 1);

Na podstawie powyższych kryteriów kandydatom będą przyznawane punkty w skali od 1–10. W oparciu o przyznane punkty, poszczególnym kandydatom zostanie przyznana nagroda umożliwiająca udział w Akademii Zimowej w wysokości 300 zł brutto.

6. Rozstrzygnięcie

O przyjęciu na Akademię i przyznaniu nagrody powiadomimy kandydatów do dnia 27 listopada 2018 r. włącznie.

ankieta online


Uwaga: Organizator zapewnia uczestnikom seminarium:

- lunch w dniach 8–9 grudnia 2018 r.

- pokrywa koszty związane z wyjazdem do Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince w dniu 9 grudnia 2018 r.

***

Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma przy ul. Tłomackie 3/5 w Warszawie oraz w Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince.

Dodatkowe informacje uzyskają Państwo pod numerem telefonu: (0–22) 827 92 21, wew. 102 lub pisząc na adres mailowy: edukacja@jhi.pl.

***

Akademia Zimowa 2018 jest organizowana w ramach Programu Oneg Szabat — wieloletniego planu działań upamiętniających Archiwum Ringelbluma i grupę Oneg Szabat zainicjowanego przez Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma oraz Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce. Program jest realizowany w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem