„Antysemityzm w Polsce roku 1968. Między partią a społeczeństwem”

W seminarium prowadzonym przez dr Katrin Stoll udział wezmą: dr Hans-Christian Dahlmann, autor książki, dr Helena Datner, dr hab. Rafał Pankowski oraz prof. dr hab. Andrzej Kajetan Wróblewski.

Wide dyskusja

Na początku 2018 r. wydawnictwo Żydowskiego Instytutu Historycznego wydało książkę Hansa-Christiana Dahlmanna „Antysemityzm w Polsce roku 1968. Między partią a społeczeństwem” w przekładzie Barbary Ostrowskiej.

Autor definiuje zakres swoich badań we Wprowadzeniu: Oddziaływanie kampanii antysemickiej na społeczeństwo będę rozpatrywał osobno w odniesieniu do żydowskich i do nieżydowskich Polaków. Jak przeżywali kampanię ci pierwsi? Jak się zachowywali nieżydowscy Polacy i jaki mieli stosunek do tej kampanii? Jaką rolę odgrywały w tym kontekście późne konsekwencje Zagłady? Podejmując tak sformułowaną problematykę, chciałbym wnieść pewien wkład zarówno w studia nad fenomenem antysemityzmu, jak i w krytyczne badania nad komunizmem.[…] Aby wyjaśnić, w jaki sposób i do jakiego stopnia społeczeństwo było w tę kampanię uwikłane, podejmuję w rozdziale piątym badania mikrohistoryczne. W tym celu analizuję diametralnie różny przebieg wydarzeń w dwóch instytutach naukowych: Instytucie Badań Jądrowych (IBJ) oraz Instytucie Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Warszawskiego.

Jak zauważa Andrzej Paczkowski we Wstępie do publikacji, autor zebrał przeszło pięćdziesiąt relacji uczestników wydarzeń, zarówno tych, którzy emigrowali, jak i tych, którzy zdecydowali się pozostać w kraju, a także z osobami postronnymi, których wydarzenia marca nie mogło dotyczyć. Uważa, że książkę warto przeczytać — zarówno po to, by poznać bardzo ciekawy (...) epizod z historii Polski i polskiego żydostwa, jak i dlatego, że daje ona sposobność sporu z Autorem, doskonale wprowadzonym w ówczesną polską rzeczywistość.

Zapraszamy na spotkanie z autorem książki w dniu 2 października 2018 o godz. 11.00. W dyskusji wezmą udział także dr Helena Datner, dr hab. Rafał Pankowski oraz prof. dr hab. Andrzej Kajetan Wróblewski.

Wydarzenie organizowane przez Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie i Żydowski Instytut Historyczny.


Hans-Christian Dahlmann ukończył matematykę i nauki społeczne na uniwersytecie w Münster. Obecnie pracuje jako wicedyrektor szkoły w Hamburgu. W latach 2005–2012 mieszkał w Warszawie, prowadząc badania nad kampanią antysemicką w Polsce w 1968 r. i ucząc w Polsko-Niemieckiej Szkole Dialogu im. Willego Brandta. W 2001 r. ukazała się jego monografia „Arisierung“ und Gesellschaft in Witten, w 2013 r. opublikował swoją dysertację doktorską Antisemitismus in Polen 1968. Interaktionen zwischen Partei und Gesellschaft. (Polskie wydanie tej książki ukazało się w 2018 r.).Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem