Międzynarodowa konferencja naukowa „Pamięć, tożsamość, Zagłada”

W dniach 20–21 września w Muzeum Polin w Warszawie odbędzie się konferencja naukowa, w której wezmą udział m.in. naukowcy z Żydowskiego Instytutu Historycznego.

Wide pamiec4

Tematem konferencji pt. „Pamięć, tożsamość, Zagłada: nowe badania i problemy metodologiczne/ Memory, identity, Holocaust: new research and methodological challenges” są wzajemne związki między badaniem tożsamości i pamięci zbiorowej, Zagłady Żydów oraz wykorzystywaną w tym celu metodologią jakościową, ze szczególnym uwzględnieniem wywiadu biograficznego i pogłębionego.

Trzy bloki tematyczne konferencji nawiązują do dorobku badawczego prof. Małgorzaty Melchior, pracownika naukowego Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW oraz wieloletniego współpracownika Centrum Badań nad Zagładą przy IFiS PAN, promotorki prac magisterskich i doktorskich, mentorki młodych badaczy, autorki prac, które od lat inspirują badaczy zajmujących się socjologią tożsamości, historiografią Zagłady oraz badaniami pamięci przy zastosowaniu wywiadu biograficznego.

Organizatorzy konferencji: Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW, Centrum Badań nad Zagładą IFiS PAN.

Konferencja odbywać będzie się w języku polskim i angielskim (bez tłumaczenia symultanicznego).

W czwartek, 20 września 2018, godz. 10.30 z wykładem „Warszawscy Żydzi wobec wiadomości o Zagładzie. Próba spojrzenia socjologicznego” wystąpi Maria Ferenc Piotrowska, pracownik naukowy Żydowskiego Instytutu Historycznego. Panel dyskusyjny poprowadzi Ewa Koźmińska–Frejlak (ŻIH).
Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem