Badanie roli dziedzictwa kulturowego w budowaniu (narodowej) tożsamości w sytuacjach pokonfliktowych

Żydowski Instytut Historyczny jest jednym z organizatorów międzynarodowej konferencji naukowej odbywającej się w dniach 10–12 września w Warszawie. Konferencja jest działaniem w ramach realizacji powierzonego Polsce zadania w zakresie projektu JHEP2.

Wide 10
fot. Grzegorz Kwolek (ŻIH)

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest jednym z beneficjentów projektu JHEP2 dotyczącego koordynacji i działań wspierających Inicjatywy Wspólnego Planowania w zakresie dziedzictwa kulturowego i zmian globalnych. Międzynarodowa konferencja naukowa Badanie roli dziedzictwa kulturowego w budowaniu (narodowej) tożsamości w sytuacjach pokonfliktowych jest działaniem w ramach realizacji powierzonego Polsce zadania w zakresie projektu JHEP2.

Konferencja ma na celu wymianę wiedzy i doświadczeń w obszarze odbudowy tożsamości w sytuacjach pokonfliktowych. Problematyka ta wywołuje częste dyskusje zarówno wśród krajowych, jak i międzynarodowych gremiów naukowo-badawczych, wpisuje się zatem w aktualny dyskurs dotyczący roli dziedzictwa kulturowego.

Problemy poruszane podczas konferencji mogą stać się zatem okazją do wymiany doświadczeń oraz inspiracją do dalszych prac badawczych w zakresie roli dziedzictwa kulturowego w budowaniu tożsamości w sytuacjach pokonfliktowych. 

Uczestnicy konferencji zostali również oprowadzeni po wystawie stałej „Czego nie mogliśmy wykrzyczeć światu” przez jej kuratora prof. Pawła Śpiewaka.

Komitet programowy konferencji:

  • Dr Piotr Cywiński — Dyrektor Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu
  • Paulina Florjanowicz — Dyrektor Departamentu Dziedzictwa Kulturowego w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego
  • Dr hab. prof. UKSW Piotr Majewski — Dyrektor Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów — Koordynator Komitetu Programowego
  • Piotr Tarnowski — Dyrektor Muzeum Stutthof w Sztutowie. Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady (1939–1945)
  • Prof. dr hab. Paweł Śpiewak — Dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma.


Organizatorzy:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma

Joint Programming Initiatives on Cultural Heritage


Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem