Konferencja naukowa EHRI „Research and Preservation of the Secret Archive of the Warsaw Ghetto”

Konferencja odbędzie się 6 grudnia 2018 r. w siedzibie ŻIH. Wydarzenie jest elementem programu ramowego EHRI (European Holocaust Research Infrastructure — Europejskiej Infrastruktury Badań nad Zagładą).

Wide ehri4

Tematem konferencji będzie działalność grupy Oneg Szabat i stworzone przez nią Podziemne Archiwum Getta Warszawy. Archiwum Ringelbluma, wpisane na listę UNESCO „Pamięć Świata” jako zabytek światowego dziedzictwa, jest unikalnym zbiorem dokumentów stanowiących jedno z najważniejszych świadectw o Zagładzie Żydów polskich.

Całe ocalone Archiwum zawiera kilka tysięcy dokumentów, które przeważnie nie mają odpowiedników w innych zespołach archiwalnych na świecie. Są ostatnimi świadectwami o życiu, cierpieniu i śmierci pojedynczych osób, ale też całych społeczności z miast i miasteczek rozrzuconych po całej Polsce. Stanowią bezcenne źródło do badań nad Zagładą. Do źródeł unikatowych należy zaliczyć np. zbiór relacji, kolekcję listów napływających do getta warszawskiego, opracowania przygotowane przez zespół Oneg Szabat, obszerny wybór druków konspiracyjnych z terenu getta warszawskiego, teksty utworów literackich powstałych podczas wojny, dokumenty pochodzenia prywatnego (spuścizny).

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych Podziemnym Archiwum Getta Warszawy i działalnością grupy Oneg Szabat, jak również samym programem EHRI.

Wydarzenie ma charakter międzynarodowy, językiem obrad jest język angielski.


Projekt EHRI

Projekt EHRI został powołany do życia z inicjatywy Unii Europejskiej, która podjęła się jego finansowania w ramach funduszu przeznaczonego na koordynację badań naukowych. Na jesieni 2008 r. w Brukseli odbyło się pierwsze zebranie. Do współpracy zaproszono wówczas instytuty naukowe, archiwa państwowe, muzea oraz instytucje utworzone w celu upamiętnienia ofiar Zagłady. Inauguracja EHRI odbyła się w listopadzie 2010 roku w Brukseli.

EHRI stanowi swego rodzaju konsorcjum instytutów, muzeów czy miejsc pamięci. Jego hasłem jest „Connecting collections” – „Łączenie kolekcji”. Celem przedsięwzięcia jest głównie identyfikacja zbiorów dokumentów dotyczących Zagłady i sporządzenie ich internetowego katalogu. W ramach EHRI odbywają się również szkoły letnie. Ponadto EHRI jest fundatorem miesięcznych i dwumiesięcznych stypendiów umożliwiających badania w niektórych instytucjach uczestniczących w programie.

Efekty pracy EHRI można zobaczyć na portalu internetowym. Składa się on z 3 zasadniczych części: informacji o poszczególnych krajach, o instytucjach posiadających materiały dotyczące Zagłady (głównie archiwach) oraz o zespołach archiwalnych. Strony organizacyjne portalu są dostępne w czterech językach (angielski, francuski, niemiecki i polski), natomiast informacje o 57 krajach i o 1829 instytucjach są dostępne w języku angielskim. Informacje o 152 692 zespołach archiwalnych zostały zgromadzone przy wykorzystaniu różnych źródeł, dlatego w tej części bazy danych występuje 13 języków, przy czym po angielskim drugim najczęściej używanym językiem jest polski, ze względu na mnogość źródeł w polskich archiwach.

Obecnie jest realizowany program EHRI II przewidziany na lata 2015–2020. W drugiej fazie projektu, oprócz udziału w dalszej pracy nad tworzeniem baz danych, ŻIH zaprosi stypendystów, którzy dzięki funduszom EHRI będą mogli przyjechać do Warszawy i studiować dokumenty znajdujące się w naszych zbiorach.


Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem