Pardes Festival Spotkania z Kulturą Żydowską w Kazimierzu Dolnym

Żydowski Instytut Historyczny jest partnerem merytorycznym festiwalu. Jolanta Hercog opowie o wystawie stałej w ŻIH poświęconej Archiwum Ringelbluma, natomiast dr Paweł Fijałkowski zabierze słuchaczy w podróż szlakiem wielokulturowych miasteczek dawnego Królestwa Polskiego.

Wide banerpardes18 cit 2 1920x1080

Organizatorzy zachęcają do udziału w prezentacjach multimedialnych, koncertach, pokazach filmowych, spacerze tematycznym po kolekcji judaików Muzeum Nadwiślańskiego, wędrówce śladami żydowskimi w Kazimierzu Dolnym. Goście festiwalowi spotkają się z wybitnymi znawcami judaizmu, tradycji, kultury żydowskiej i wielokulturowego dziedzictwa Polski.

Pardes Festival to znakomita okazja do zdobycia wiedzy o różnorodności etnicznej, religijnej, kulturowej Polski — w przeszłości i współcześnie. Formuła wydarzeń festiwalowych i przypisanych do nich otwartych dyskusji z prelegentami, artystami, ekspertami w obszarze wielokulturowości tworzy przestrzeń do refleksji nad uprzedzeniami i stereotypami, budując platformę dialogu międzykulturowego.

Partnerem merytorycznym Pardes Festival jest już tradycyjnie Żydowski Instytut Historyczny. Tego roku organizatorzy zapraszają na dwa wystąpienia pracowników Instytutu:

22 sierpnia, środa, godz. 16.30 (Kazimierski Ośrodek Kultury, Promocji i Turystyki, ul. Lubelska 12) — prezentacja multimedialna Jolanty Hercog, zastępcy dyrektora ds. zarządzania strategicznego: Archiwum Ringelbluma: o nowej wystawie stałej w Żydowskim Instytucie Historycznym. Archiwum stanowi jedno z najważniejszych świadectw o Zagładzie Żydów polskich nie tylko ze względu na różnorodność i wartość dokumentacyjną zebranych materiałów, ale przede wszystkim jest obrazem Zagłady oglądanej oczami jej ofiar. Jak mówi Paweł Śpiewak, Dyrektor ŻIH i kurator wystawy: „Pisali pierwszą historię Zagłady. Pisali ją codziennie, choć sami znajdowali się w sytuacji skrajnego poniżenia, żyjąc strachem przed wywózkami i śmiercią w komorze gazowej, żałobą po najbliższych”.

23 sierpnia, czwartek, godz.11.00 (Kazimierski Ośrodek Kultury, Promocji i Kultury, ul. Lubelska 12) — dr Paweł Fijałkowski zabierze słuchaczy w podróż szlakiem wielokulturowych miasteczek dawnego Królestwa Polskiego. Większość środkowopolskich miast i miasteczek była przez stulecia organizmami tworzonymi przez przedstawicieli różnych grup narodowych. Jednocześnie funkcjonowały w nich centra różnych wspólnot religijnych. Obok parafii rzymskokatolickich istniały gminy żydowskie oraz wspólnoty chrześcijańskie innych wyznań, przede wszystkim ewangelickie i prawosławne. Zróżnicowanie etniczne i konfesyjne osiągnęło swe apogeum w II połowie XIX w., kiedy to znaczna część ziem polskich znajdowała się w Imperium Rosyjskim, w będącym jego częścią Królestwie Polskim, zwanym także Krajem Nadwiślańskim. Mieszkańcy tutejszych miast i miasteczek, posługujący się na co dzień głównie językami polskim, jidysz, rosyjskim i niemieckim, tworzyli światy tyleż samo równoległe, co przenikające się, rywalizujące ze sobą, a jednocześnie w wielu dziedzinach uzupełniające się. Owo antagonistyczne współistnienie przebiegało w każdym przypadku nieco inaczej, co wiązało się ze specyfiką regionu, historią, statusem i wielkością miasta, decyzjami administracyjnymi oraz procesami zachodzącymi w obrębie wspólnoty miejskiej.

Serdecznie zapraszamy!

Festiwal rozgości się w różnych lokalizacjach Kazimierza Dolnego, zawita do skansenu w Muzeum Wsi Lubelskiej, a koncerty odbędą się w Teatrze Klepisko w Skowieszynku pod Kazimierzem.


Program Pardes Festival na portalu KazimierzDolny.pl

Więcej informacji o Pardes Festival

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem