Dyskusja nad projektem: Warszawska społeczność żydowska 1414–2013

Zapraszamy na dyskusję nad projektem Pracowni Społeczności Wielkomiejskich.

Wide spo ecznos c  z ydowska

W grudniu 2017 roku w Żydowskim Instytucie Historycznym powstała Pracownia Społeczności Wielkomiejskich. Jej głównym zadaniem jest opracowanie popularnonaukowej monografii ukazującej dzieje warszawskiej społeczności żydowskiej od początków XV w. — od pierwszych wzmianek o Żydach w Warszawie, do 2013 roku — 70. rocznicy wybuchu powstania w warszawskim getcie.

W trakcie seminarium członkowie zespołu: dr Paweł Fijałkowski, Marta Janczewska, prof. Andrzej Żbikowski i dr Agnieszka Żółkiewska, przedstawią koncepcję przygotowywanej książki.

Seminarium odbędzie się 22 maja o godz. 11.00 w sali w Błękitnym Wieżowcu, wejście od ul. Tłomackie.

Zapraszamy!


Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem