Pod prąd. Powszechny Żydowski Związek Robotniczy Bund w Polsce w latach 1918–1939

Dyskusja wokół książki Gertrud Pickhan współorganizowana przez Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie i ŻIH.

Wide bund

Powszechny Żydowski Związek Robotniczy, zwany w skrócie Bundem, był jedną z najważniejszych politycznych reprezentacji mniejszości żydowskiej w Polsce w okresie międzywojennym. Jako wspólnota oparta na wspólnych przekonaniach i solidarności wniósł on również istotny wkład w rozkwit kultury jidysz w Polsce. Ponadto żydowska partia robotnicza wyróżniała się wysoko rozwiniętą polityczną kulturą refleksji i ścierania się opinii. Gertrud Pickhan demonstruje w swojej monografii, jak Bund za sprawą koncepcji autonomii narodowo-kulturalnej i praktykowanej wielokulturowości znacznie wyprzedził swój czas.

W dyskusji moderowanej przez dr hab. Joannę Nalewajko-Kulikov udział wezmą: prof. dr hab. Gertrud Pickhan, autorka książki, dr Jürgen Hensel, dr Piotr Kendziorek z ŻIH, dr Martyna Rusiniak-Karwat
(Instytut Studiów Politycznych PAN) i dr Kamil Piskała (Instytut Historii UŁ).

Gertrud Pickhan jest profesorem historii Europy Środkowo-Wschodniej w Instytucie Europy Wschodniej Wolnego Uniwersytetu Berlińskiego. W latach 1993–1997 jako pracownica naukowa brała udział w tworzeniu Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie. Następnie przeniosła się do Instytutu Żydowskiej Historii i Kultury im. Szymona Dubnowa w Lipsku, obejmując stanowisko zastępcy jego dyrektor-założycielki. W 2000 r. została powołana na stanowisko profesora studiów polonoznawczych na Uniwersytecie Technicznym w Dreźnie; od 2003 pracuje na Wolnym Uniwersytecie Berlińskim. Gertrud Pickhan jest członkiem Rady Naukowej NIH w Warszawie.

Książka: Gertrud Pickhan, Pod prąd. Powszechny Żydowski Związek Robotniczym Bund w Polsce w latach 1918–1939, tłum. Adam Peszke, Wyd. Neriton, Warszawa 2017.

Spotkanie w języku polskim i niemieckim z tłumaczeniem symultanicznym.
Organizatorami spotkania są Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie, Żydowski Instytut Historyczny w Warszawie i wydawnictwo Neriton.


Data i miejsce spotkania: 10.04.2018 (wtorek), godz. 11.00, siedziba Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie.

Wstęp wolny.

Zapraszamy!


Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem