Oświadczenie

Oświadczenie prof. Pawła Śpiewaka, dyrektora Żydowskiego Instytutu Historycznego, w sprawie projektu nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej.

Wide budynek3

Wyrażamy najwyższe zaniepokojenie projektem nowelizacji Ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ustawy o grobach i cmentarzach wojennych, ustawy o muzeach, ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary oraz ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, a przede wszystkim wprowadzeniem do ustawy artykułów 55a i 55b.

Wydaje nam się, że brzmienie zapisów projektu ustawy jest wysoce nieprecyzyjne oraz pozostawia bardzo wiele niejasności. W szczególności chodzi o brak określenia, czym jest „działalność artystyczna lub naukowa”, jak i statusu wypowiedzi w przestrzeni publicznej wchodzących w zakres ustawy.

Bardzo wiele dokonań badawczych o wysokiej wartości poznawczej jest podejmowanych przez osoby bez tytułu naukowego, które według projektu ustawy będą mogły być penalizowane.

Nierozstrzygnięta jest również kwestia edukacji – projekt ustawy pozostawia możliwość penalizacji za działalność edukacyjną w szkołach oraz instytucjach takich jak Żydowski Instytut Historyczny, gdy mowa będzie o napięciach polsko-żydowskich.

Nie do zaakceptowania jest również pkt 2. ustawy o karaniu działań nieumyślnych.

Wydaje się nam, że nowelizacja tej ustawy w takim brzmieniu jest regresem, jeśli chodzi o swobodę badań, wypowiedzi i popularyzację wiedzy.

Apelujemy do posłów, senatorów i Prezydenta RP, aby ustawa nie weszła w życie w obecnej formie.

Nasze stanowisko ma również oparcie w statucie ŻIH.

Prof. Paweł Śpiewak, dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma


Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem