Żydzi i Zagłada w polskiej pamięci komunikacyjnej i kulturowej

Seminarium naukowe poprowadzi dr Krzysztof Malicki z Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Wide malicki 70 lat

Czy pamięć o dawnych żydowskich współmieszkańcach jest dziś elementem polskiej wspólnoty pamięci? Co pamiętamy i co chcemy przywoływać z rezerwuaru doświadczeń wspólnej polsko-żydowskiej przedwojennej koegzystencji oraz bycia postronnym obserwatorem wojennego ludobójstwa na niedawnych sąsiadach? Czy bycie naocznym świadkiem Zagłady sprzyja przezwyciężaniu poczucia obcości wobec narodu żydowskiego?

Prezentacja podejmie próbę odpowiedzi na te pytania przez odwołanie do wyników badań socjologicznych zrealizowanych na obszarze regionu podkarpackiego wśród ostatnich polskich świadków Zagłady i ich potomków.

Zapraszamy w dniu 9 stycznia 2018 r. o godz. 11.

Miejsce: Sala ŻIH w Błękitnym Wieżowcu


Dr Krzysztof Malicki, pracownik Instytutu Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Główne obszary badawcze: postawy wobec historii i przeszłości polskiej młodzieży, pamięć o życiu i Zagładzie Żydów. Autor m.in.: 70 lat po Zagładzie. Przeszłość Żydów w pamięci zbiorowej mieszkańców Rzeszowa. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego (2016), Poza wspólnotą pamięci. Życie i Zagłada Żydów w pamięci mieszkańców regionu podkarpackiego. Wydawnictwo IFiS PAN (2017).Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem