List otwarty organizacji żydowskich w sprawie nazwy ul. Lewartowskiego w Warszawie

Treść otwartego listu organizacji żydowskich do Wojewody Mazowieckiego w sprawie zmiany nazwy ul. Lewartowskiego w Warszawie.

Wide o zefa lewartowskiego 4
Tablica upamiętniająca Józefa Lewartowskiego  /  Wikimedia commons

Szanowny Pan Zdzisław Sipiera, Wojewoda Mazowiecki

Jak się dowiadujemy Pana decyzją warszawska ulica im. Józefa Lewartowskiego ma stracić patrona a nowym ma zostać Marek Edelman. Naszym zdaniem dość jest ulic w Warszawie, dla których zaszczytem będzie nadanie im imienia Marka Edelmana, bo on w pełni na ulicę w Warszawie zasługuje. Dlaczego Lewartowski otrzymał ulicę na Muranowie, na terenie byłego getta? Był to wyraz hołdu dla jego wybitnej roli w organizowaniu w getcie ruchu oporu Żydów, obywateli polskich, przeciwko okupantowi niemieckiemu, dla jego dokonań na rzecz wspólnoty narodu polskiego ze szczególnym uwzględnieniem etnicznie żydowskiej części tej wspólnoty. Znana była jego przedwojenna lewicowa, w tym komunistyczna aktywność, ale przecież Józefa Lewartowskiego wspominali nader pozytywnie i wysoko oceniali jego wkład w gettowy ruch oporu także jego adwersarze polityczni. 

Józef Lewartowski zginął jako męczennik. 

Są Panu Wojewodzie na pewno znane fakty, że wybitnym postaciom — w przeszłości antysemitom i nacjonalistom — poświęca się place, ulice i ronda. Dlaczego? Zapewne dlatego, że na plan pierwszy wysunięto ich zasługi dla wspólnoty narodowej. Domagamy się więc, by Józefowi Lewartowskiemu nie odbierano ulicy w tej części miasta, w której żył, działał i organizował Żydów, obywateli polskich, do walki z Niemcami. 

Przekonani jesteśmy, że takiego zdania byłby Mordechaj Anielewicz. Na pewno protestowałby wraz z nami Marek Edelman.Jako przedstawiciele organizacji żydowskich apelujemy o uszanowanie pamięci poległego bohatera. 

Z poważaniem,

· Artur Hofman, Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce

· Sergiusz Kowalski, B’nai B’rith

· Stanisław Krajewski, współprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów

· Tomasz Miedziński, Stowarzyszenie Żydów Kombatantów i Poszkodowanych w II Wojnie Światowej

· Grażyna Pawlak, Fundacja im. Mojżesza Schorra

· Lesław Piszewski, Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP

· Joanna Sobolewska-Pyz, Stowarzyszenie Dzieci Holocaustu

· Paweł Śpiewak, Żydowski Instytut Historyczny

· Gołda Tencer, Fundacja Szalom

· Marian Turski, Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce

· Krzysztof Urbański, Stowarzyszenie Drugie Pokolenie – Potomkowie Ocalałych z Holokaustu

· Piotr Wiślicki, Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce


W odpowiedzi wojewoda poinformował, że z racji na to, że rozporządzenie zostało już wydane w dn. 9 listopada 2017 r., pismo nie może być uwzględnione. Powołał się również na opinię IPN, zgodnie z którą dotychczasowy patron wypełnia przesłankę „propagowania komunizmu” zgodnie z Ustawą z dn. 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki (Dz.U. 2016 poz. 744 z późn. zm), a także, że „zmiana ta jest w pełni uzasadniona i zgodna z intencją Ustawodawcy”.


Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem