Wydanie jubileuszowe Kwartalnika Historii Żydów

Z okazji siedemdziesięciolecia powstania ŻIH ukazało się wydanie jubileuszowe Biuletynu Żydowskiego Instytutu Historycznego/Kwartalnika Historii Żydów, w którym znalazł się wybór artykułów z lat 1950–2017.

Wide okladka kwartalnika7

Prezentowany wybór otwierają artykuły przedstawiające środowisko naukowe Instytutu i jego dorobek w ciągu ostatnich siedmiu dziesięcioleci. Piszą o tym m.in. Stephan Stach i Michał Czajka, których teksty są próbą podsumowania wieloletniej działalności pisma i jego percepcji w środowisku międzynarodowym.

Nie mniej ważnym celem publikacji jest prezentacja w zarysie dziejów społeczności żydowskiej w Polsce – o tym temacie traktują prace m.in. Maurycego Horna, Anatola Leszczyńskiego, Jana Doktóra, Ludwika Hassa, Rafała Żebrowskiego, Szymona Rudnickiego czy Daniela Grinberga.

Szczególne miejsce w wydaniu jubileuszowym zajmują rozprawy na temat Zagłady, jako że na łamach „Biuletynu Żydowskiego Instytutu Historycznego” i „Bleter far Geszichte” ukazywały się pierwsze na świecie, często prekursorskie, opracowania na ten temat. Zagadnienia te podejmują: Tatiana Brustin-Berenstein, Renata Piątkowska, Adam Rutkowski, Ruta Sakowska, Teresa Prekerowa, Bernard Mark, Zofia Borzymińska, Stefan Krakowski, Michał Grynberg, Danuta Dąbrowska, Szymon Datner, Adam Penkalla, Anna Kubiak, Julian Kwiek, Elżbieta Hornowa.

Część tekstów dotyczy lat powojennych: Julian Kwiek mierzy się z tematem zabójstw ludności żydowskiej w Krakowskiem w latach 1945–1947, a August Grabski pisze o sytuacji Żydów w Polsce w latach 1950–1957. W ostatniej części publikacji znalazły się także opracowania Joanny Wiszniewicz (Pierwsze powojenne pokolenie polskich Żydów) i Heleny Datner (Szkoły Centralnego Komitetu Żydów w Polsce w latach 1944–1949).

Wszystkie teksty z „Kwartalnika” zostaną udostępnione w postaci elektronicznej na stronie internetowej Instytutu. 

Wydanie jubileuszowe Kwartalnika, a także inne publikacje ŻIH, można zakupić w naszej Księgarni na Tłomackiem — w sklepie stacjonarnym przy ul. Tłomackie 3/5 lub online. Zapraszamy też na XXVI Targi Książki Historycznej w Warszawie, które odbędą się w dniach od 30 listopada do 3 grudnia na Zamku Królewskim. Czekamy na Państwa na stoisku numer 100, codziennie od 10:00 do 18:00.

 

„Kwartalnik Historii Żydów” jest kontynuacją „Biuletynu Żydowskiego Instytutu Historycznego”, którego pierwszy numer ukazał się w 1951 r. Pod obecnym tytułem ukazuje się od 2000 r. Zakres tematyczny pisma obejmuje dzieje Żydów od starożytności po lata współczesne ze szczególnym uwzględnieniem lat II wojny światowej.

Publikuje artykuły autorów polskich i zagranicznych, także w języku angielskim i niemieckim. Elektroniczna wersja „Kwartalnika” dostępna jest w CEEOL (Central and Eastern European Online Library). W 2011 r. „Kwartalnik” został wpisany na listę wyróżniających się czasopism naukowych (Thomson Reuters Master Journals List, tzw. lista filadelfijska) sporządzaną przez Thomson Institute for Scientific Information w Filadelfii.

Od początku 2016 r. „Kwartalnik Historii Żydów” ukazuje się w nowej szacie graficznej i objętości zwiększonej do 15 arkuszy. Pismo jest wydawane w 300 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej.

Od 1999 r. redaktorem naczelnym jest dr hab. Jan Doktór.


Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem