Dr Eleonora Bergman i prof. Tadeusz Epsztein laureatami nagrody im. Jana Karskiego i Poli Nireńskiej w 2017 r.

14 listopada w siedzibie Żydowskiego Instytutu Historycznego odbyła się uroczystość wręczenia nagrody im. Jana Karskiego i Poli Nireńskiej. Tegorocznymi laureatami zostali dr Eleonora Bergman i prof. Tadeusz Epsztein, redaktorzy naukowi pełnej edycji Archiwum Ringelbluma.

Wide gratki
fot. Grzegorz Kwolek

Laudację wygłosił Piotr Cywiński, dyrektor Państwowego Muzeum Auschwitz-Birnenau. Ukończenie tego dzieła wymagało Wiary, Wizji i Wytrwałości – powiedział – na projekt podjęty przez Oneg Szabat składają się 4 etapy: zebranie i spisanie materiałów, zakopanie i odnalezienie Archiwum, wydanie w wersji książkowej i cyfrowej oraz wydanie angielskie, które właśnie się rozpoczęło. To, że te cztery etapy się wydarzyły, jest niewiarygodne. To są powtórne narodziny Oneg Szabat: dzieła i ludzi, którzy je stworzyli.

Jako pierwsza zabrała głos dr Eleonora Bergman: Gdyby ludzie z Oneg Szabat przetrwali wojnę, na pewno mielibyśmy na półkach zupełnie inne książki. Nie wiemy, co by przekazali światu. Ale my nie mogliśmy podjąć innej decyzji, niż opublikowanie wszystkiego; nie do nas należy rozstrzyganie, co jest ważne, a co nieważne w tej kolekcji. Mam nadzieję, że praca nad Archiwum będzie trwać. Laureatka podziękowała wszystkim, którzy biorą udział w pracach edytorskich — tłumaczom, redaktorom, wydawcom, a szczególnie dr Katarzynie Person, która pomaga prowadzić ten projekt od kilku lat.

Prof. Tadeusz Epsztein podkreślił, że dwie kwestie są dla niego szczególnie ważne w pracy nad edycją Archiwum: to, że jest to materiał o konkretnych ludziach, ich przeżyciach, cierpieniach. A także, że jest to kolekcja nadzwyczajna, nie ma wielu takich na świecie – tak zachowanych, tak złożonych. Laureat podziękował wszystkim współpracownikom oraz dr Eleonorze Bergman, która go zaprosiła do prac nad Archiwum.

W 2016 r. Zespół Edytorski Pełnej Edycji Archiwum Ringelbluma został wyróżniony Nagrodą Edytorską Polskiego Pen Clubu im. Juliusza Żuławskiego.

Pełna edycja Archiwum Ringelbluma w Centralnej Bibliotece Judaistycznej


Ustanowiona przez Jana Karskiego w 1992 r. i administrowana przez YIVO Institute nagroda im. Jana Karskiego i Poli Nireńskiej przyznawana jest corocznie autorom prac poświęconych stosunkom polsko-żydowskim oraz dokumentujących wkład Żydów do kultury polskiej.

Dr Eleonora Bergman jest polską historyk architektury. W latach 2007–2011 pełniła funkcję dyrektora Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma w Warszawie. Pracowała w Instytucie Urbanistyki Architektury, a następnie w Pracowniach Konserwacji Zabytków. Od połowy lat 80. zajmuje się zabytkami kultury żydowskiej, ich historią i dokumentacją. W 1997 w Instytucie Historii Sztuki UW uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii za rozprawę Orient w architekturze synagog na ziemiach polskich w XIX i na początku XX wieku. Była stypendystką Międzynarodowego Centrum Badań nad Ochroną i Konserwacją Dziedzictwa Kulturowego w Rzymie i dwukrotnie Memorial Fundation for Jewish Culture w Nowym Jorku. Jest współautorką projektu upamiętnienia granic warszawskiego getta. Jest członkiem Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz Rady Fundacji Auschwitz-Birkenau. W 2012 r. została odznaczona Krzyżem Kawalerskim orderu Legii Honorowej w uznaniu jej zaangażowania na rzecz zachowania i odkrywania na nowo żydowskiej spuścizny kulturowej. W 2001 r. w Berlinie, a rok później W Nowym Jorku była komisarzem wystawy prezentującej Archiwum Ringelbluma. Należy do grona najwybitniejszych specjalistów w zakresie dziedzictwa żydowskiego w Polsce.

Prof. Tadeusz Epsztein – polski historyk, specjalista w dziedzinie archiwistyki. Zajmuje się badaniem dziejów ziemiaństwa polskiego. Od 1996 roku uczestniczy w porządkowaniu zbiorów archiwalnych ŻIH. Pełni funkcję kierownika projektu badawczego nad edycją Archiwum Ringelbluma.

Absolwent Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. W 1996 obronił w Instytucie Historii PAN pracę doktorską pt. Edukacja dzieci i młodzieży w polskich rodzinach ziemiańskich na Wołyniu, Podolu i Ukrainie w latach 1864–1914, uzyskując tym samym stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii. W 2006 uzyskał w IH PAN stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt. Z piórem i paletą. Zainteresowania intelektualne i artystyczne ziemiaństwa polskiego na Ukrainie w II połowie XIX w. Za ową pracę został również uhonorowany Nagrodą Przeglądu Wschodniego w 2005 r. Od 2010 r. profesor nadzwyczajny w Instytucie Historii PAN. Od 2013 r. członek Rady Programowej ŻIH. Współpracownik Muzeum Holocaustu w Waszyngtonie.

Pełna edycja Archiwum Ringelbluma jest częścią programu Oneg Szabat realizowanego przez Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma i Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

 


Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem