Gela Seksztajn

„Muszę zginąć, ale swoje zrobiłam. Chciałabym, aby przetrwała pamięć o moich obrazach.” — te słowa zanotowała 35-letnia Gela Seksztajn, podczas trwania akcji wysiedleńczej w getcie warszawskim, kiedy grupa Oneg Szabat przygotowywała pierwszą część Archiwum Ringelbluma do zakopania na ulicy Nowolipki.

Wide zrzut ekranu 2017 08 31 o 12
Portret młodej kobiety  /  Gela Seksztajn


W ramach prac nad zamieszczaniem w internecie materiałów z Archiwum Ringelbluma udostępniliśmy on-line wszystkie dzieła Geli Seksztajn — artystki, której obrazy i szkice przetrwały dzięki ukryciu ich w Podziemnym Archiwum Getta Warszawskiego. W kolekcji znajdziemy między innymi portrety ludności getta: kobiet, mężczyzn i dzieci.

„Twórczość Geli Seksztajn i dzieje ocalenia jej dorobku artystycznego stanowią szczególną część historii Żydów polskich, przechowanej dzięki Emanuelowi Ringelblumowi i jego współpracownikom. Ta spuścizna artystyczna jest unikatem wśród materiałów Archiwum Ringelbluma, które obejmują głównie dokumenty pisane. Ale podobnie jak one, ten zachowany zbiór dzieł sztuki, stanowi zarówno świadectwo losów jednej osoby czy rodziny, jak też ilustrację losów społeczności, do której autorka zachowanych prac należała w życiu i śmierci. Spuścizna Geli jest wyjątkie, także i dlatego, że po twórczości licznych artystów, którzy znaleźli się w getcie warszawskim i spośród których większość zginęła z trudem znajdujemy jakiekolwiek ślady.” Tak o wyjątkowej wadze rysunków Geli Seksztajn pisze dr Eleonora Bergman we wstępie do czwartego tomu edycji Archiwum Ringelbluma „Życie i twórczość Geli Seksztajn”.

Zapraszamy do zapoznania się z kolekcją Jej prac na stronie Centralnej Biblioteki Judaistycznej.

Więcej o Geli Seksztajan można dowiedzieć się z Polskiego Słownika Judaistycznego

Jeden z obrazów Geli Seksztajn znajdzie się na planowanej na Listopad 2017 wystawie stałej opowiadającej o grupie „Oneg Szabat” twórcach Podziemnego Archiwum Getta Warszawskiego. 


Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem