Reforma judaizmu na ziemiach polskich? Dzieje synagogi postępowej (Tempel) w Krakowie

Zapraszamy na seminarium naukowe.

Wide synag krk

Seminarium poprowadzi dr Alicja Maślak-Maciejewska (Uniwersytet Jagielloński).

Seminarium odbędzie się 23 maja (wtorek) o godz. 11:00. Wstęp wolny.

Przedmiotem wykładu będą dzieje krakowskiej synagogi postępowej (Tempel), która powstała w latach 40. XIX w. Druga wojna światowa przyniosła kres działalności środowiska postępowego, sam budynek synagogi nie został jednak zniszczony i może być podziwiany w Krakowie do dnia dzisiejszego. Na przykładzie dziejów i działalności tej synagogi, prelegentka postara się odpowiedzieć na pytanie czym był judaizm postępowy (liberalny) na ziemiach polskich i czy do tej części Europy dotarła reforma judaizmu. 

Alicja Maślak-Maciejewska - judaistka i historyczka sztuki, obecnie zatrudniona w Instytucie Judaistyki UJ na stanowisku asystenta z doktoratem w Zakładzie Historii Żydów. Jej główne zainteresowania badawcze obejmują dzieje Żydów w Galicji i dzieje judaizmu postępowego na ziemiach polskich. Jest autorką książki Rabin Szymon Dankowicz (1834-1910) - życie i działalność, a także artykułów na temat dziejów Żydów w Galicji (dostępne na stronie https://jagiellonian.academia.edu/AlicjaMaslakMaciejewska) . Obecnie przygotowuje do druku opartą na jej rozprawie doktorskiej monografię krakowskiej synagogi postępowej, której wydanie planowane jest na 2018 r.. 

 

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem